Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se otkloni do jednake visine na kojoj se nalazi objesište niti? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A. $3.91 \frac{m}{s}$ $B .4 .43 \frac{m}{s}$ C. $4.88 \frac{m}{s}$ D. $2.96 \frac{m}{s}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{h}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=? Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju \dot{E}_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . \section{Zakon očuvanja energije:} - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. Mehanička energija je zbroj potencijalne i kinetičke energije u mehaničkom sustavu, tj. energija koja ovisi o položaju i gibanju tijela zbog djelovanja sile. Kuglica u položaju ravnoteže ima brzinu v i maksimalnu kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} \text {. } Na visini h na kojoj se nalazi objesište niti ona ima gravitacijsku potencijalnu energiju. E_{g p}=m \cdot g \cdot h \text {. } Zbog zakona o očuvanju energije vrijedi \begin{gathered} E_{k}=E_{g p} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}=m \cdot g \cdot h / \cdot \frac{2}{m} \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h \Rightarrow \\ \Rightarrow v^{2}=2 \cdot g \cdot h / v \Rightarrow v=\sqrt{2 \cdot g \cdot h}=\sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot 1 m}=4.43 \frac{m}{s} . \end{gathered} Odgovor je pod B. Vježba 586 Na niti duljine 2 \mathrm{~m} obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se otkloni do jednake visine na kojoj se nalazi objesište niti? (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) A. 4.92 \frac{m}{s} B. 5.25 \frac{m}{s} C. 6.11 \frac{m}{s} D. 6.26 \frac{m}{s}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se ona otkloni do iste visine na kojoj se nalazi objesište niti? (g=9.81 m/s²)
Na niti duljine 1 m obješena je kuglica. Koliku horizontalnu brzinu moramo dati kuglici da se otkloni do jednake visine na kojoj se nalazi objesište niti? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² ) A....
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N? (ubrzanje slobodnog p...
Na niti duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Nit može izdržati silu od 11 N. Na koju se najveću visinu iznad ravnotežnog položaja može otkloniti uteg tako da nit održavamo napetom, a da pri titran...
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N?( g=9.81 m/s²)
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad prolazi ravnotežnim položajem? (ubrzanje slobodnog pa...
Kuglica visi na niti duljine 3 m. Izvučemo je postrance tako da joj se visina poveća za 15 cm i pustimo je njihati. Kolika je brzina kuglice kad se nalazi 5 cm više od ravnotežnog položaja? (ubrzanj...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana