Dva radnika nose teret obješen na motku duljine 3 m. Teret visi 1.2 m od prvog radnika. Kako se odnose sile kojima motka pritišće prvog i drugog radnika?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Koristimo zakon poluge. 1_{1}=1.2 \mathrm{~m}, \quad 1_{2}=3 \mathrm{~m}-1.2 \mathrm{~m}=1.8 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}_{1}: \mathrm{F}_{2}=? F_{1} \cdot l_{1}=F_{2} \cdot l_{2} \Rightarrow \frac{F_{1}}{F_{2}}=\frac{l_{2}}{l_{1}}=\frac{1.8 m}{1.2 m}=\frac{3}{2}=1.5 Vježba 001 Dva radnika nose teret obješen na motku duljine 7 \mathrm{~m}. Teret visi 2 \mathrm{~m} od prvog radnika. Kako se odnose sile kojima motka pritišće proog i drugog radnika? Rezultat: \quad 2.5 .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva čovjeka nose na štapu dugome 5 m teret mase 12 kg. Masa štapa se zanemari. Opterećeni su teretom u omjeru 4 : 5. Gdje je obješen teret? (g=9.81 m/s²)
Dva tijela masa m₁ = 0.2 kgim₂ = 0.3 kg nalaze se na vodoravnoj podlozi. Tijela su povezana užetom (slika). Ako se trenje pri klizanju zanemari odredite: a) akceleraciju sustava kada na tijelo m...
Dva koherentna monokromatska izvora, T₁ i I₂ emitiraju svjetlost valne duljine λ = 589.3 nm. Okomito na simetralu spojnice postavljen je zastor na kojem se promatraju pruge interferencije. Međusobna...
Dva koherentna izvora svjetlosti valne duljine 5.89 ⋅ 10⁻⁷ m daju sliku interferencije na zastoru udaljenom 1 m od izvora. Nađi razmak dviju susjednih svijetlih pruga interferencije, ako su izvori m...
Dva matematička njihala imaju jednake duljine niti. Jedno je na površini Zemlje, a drugo na površini Mjeseca. Perioda titranja:
Dva su broda iz luke isplovila u isto vrijeme. Prvi je krenuo na zapad, a drugi na jug. Nakon jednog su sata plovidbe brodovi međusobno udaljeni 40 milja, a udaljenost jednoga broda od luke jednaka ...