Uteg mase 3 kg okrećemo u vertikalnoj ravnini brzinom 2 m/s na niti dugoj 1 m. Kolika je napetost niti u najnižoj točki kruženja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=3 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=2 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{r}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Na tijelo koje rotira zajedno sa sustavom, a promatrano sa stajališta tog sustava, djeluje akceleracija koja je jednaka akceleraciji koja izvodi rotaciju sustava, ali suprotnog smjera od nje. Zbog toga u sustavu koji jednoliko rotira opažamo da na tijelo mase m djeluje sila m \cdot a koja ima radijalni smjer od središta rotacije, a zovemo je centrifugalnom silom. Dakle, nit napinje težina utega G í centrifugalna sila koja djeluje na uteg. Centrifugalna sila djeluje zato što nit i uteg zajedno kruže. Napetost niti jednaka je: F=m \cdot g+m \cdot \frac{v^{2}}{r}=m \cdot\left(g+\frac{v^{2}}{r}\right)=3 \mathrm{~kg} \cdot\left(10 \frac{m}{s^{2}}+\frac{\left(2 \frac{m}{s}\right)^{2}}{1 m}\right)=42 \mathrm{~N} . Napetost niti u najnižoj točki je 42 \mathrm{~N}.

Vježba

Uteg mase 5 \mathrm{~kg} okrećemo u vertikalnoj ravnini brzinom 2 \mathrm{~m} / \mathrm{s} na niti dugoj 2 \mathrm{~m}. Kolika je napetost niti u najnižoj točki kruženja? Rezultat: \quad 60 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kada na oprugu objesimo uteg mase 3 kg njezina je duljina 83.9 cm, a za uteg mase 9 kg duljina je 142.7 cm. Kolika je konstanta opruge? (g=9.81 m/s²)
Kada na oprugu objesimo uteg mase 3 kg, njezina je duljina 83.9 cm, a za uteg mase 9 kg duljina je 142.7 cm. Kolika je konstanta opruge? (g=9.81 m/s²)
Uteg mase 30 kg privezan na niti vrtimo po krugu u vertikalnoj ravnini. Za koliko će napetost niti biti veća pri prolazu najnižom točkom kruga od napetosti u najvišoj točki kruga? (g=9.81 m/s²)
Uteg mase 8 kg iz mirovanja se giba s vrha kosine visine 3 m. Za vrijeme klizanja utega niz kosinu u toplinu je pretvorena količina energije 229.7 J. Kolika je brzina utega u podnožju kosine? (ubrza...
Uteg mase 8 kg iz mirovanja se giba s vrha kosine visine 3 m. Za vrijeme klizanja utega niz kosinu u toplinu je pretvorena količina energije 229.7 J. Kolika je brzina utega u podnožju kosine? (ubrza...
Uteg mase 50 g privezan je na nit duljine 25 cm, koja kruži u horizontalnoj ravnini. Kolika je centripetalna sila koja djeluje na uteg ako je frekvencija kruženja 2 okreta u sekundi?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana