Kolika je ukupna kinetička energija prstena koji se kotrlja ako mu je kinetička energija rotacije 125 J?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

E_{\mathrm{kr}}=125 \mathrm{~J}, \quad E_{\mathrm{k}}=? Moment ustrajnosti (tromosti) za prsten dan je formulom: I=\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} Ukupna kinetička energija prstena jednaka je zbroju kinetičke energije translacije i kinetičke energije rotacije: \begin{gathered} E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}=\left[\begin{array}{c} \text { obodna brzina } \\ v=r \cdot \omega \end{array}\right]=\frac{1}{2} \cdot m \cdot(r \cdot \omega)^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} \cdot \omega^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}= \\ =I \cdot \omega^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}=\frac{3}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}=3 \cdot \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}=3 \cdot E_{k r}=3 \cdot 125 J=375 J . \end{gathered} Vježba 011 Kolika je ukupna kinetička energija prstena koji se kotrlja ako mu je kinetička energija rotacije 200 J? Rezultat: \quad 600 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je ukupna kinetička energija prstena koji se kotrlja ako mu je kinetička energija rotacije 250 J?
Kolika je ukupna množina iona nastalih disocijacijom natrijeva sulfata u 50 mL vodene otopine te soli množinske koncentracije 0.3 mol L⁻¹?
Harmonički oscilator ima masu 300 kg i amplitudu 3 mm. Kolika je frekvencija ako je ukupna energija 2 J?
Roman Divlji konj Božidara Prosenjaka ima 188 stranica. Debljina jednog lista knjige iznosi 0,12 mm . Kolika je ukupna debljina knjige bez korica izražena u centimetrima?
Na slici su prikazane kružne staze dvaju tijela. Perioda kruženja tijela mase m po kružnici polumjera r iznosi T. Na tijelo pritom djeluje ukupna sila F. Kolika je ukupna sila potrebna da bi to tije...
U dva vrha pravokutnog trokuta koja leže na hipotenuzi nalaze se dva vodiča okomita na ravninu trokuta kojima teku antiparalelne struje (struje koje imaju suprotan smjer) od 10 A. Kolika je ukupna m...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana