Uteg mase 50 g privezan je na nit duljine 25 cm, koja kruži u horizontalnoj ravnini. Kolika je centripetalna sila koja djeluje na uteg ako je frekvencija kruženja 2 okreta u sekundi?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=50 \mathrm{~g}=0.05 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{r}=25 \mathrm{~cm}=0.25 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=2 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{cp}}=? Centripetalna sila dana je izrazom: F_{c p}=4 \cdot \pi^{2} \cdot m \cdot r \cdot v^{2} \Rightarrow F_{c p}=4 \cdot \pi^{2} \cdot 0.05 \mathrm{~kg} \cdot 0.25 \mathrm{~m} \cdot\left(2 \frac{1}{\mathrm{~s}}\right)^{2}=4 \cdot 3.14^{2} \cdot 0.05 \mathrm{~kg} \cdot 0.25 \mathrm{~m} \cdot 4 \frac{1}{\mathrm{~s}^{2}}=1.97 \mathrm{~N} .

Vježba

Uteg mase 100 \mathrm{~g} privezan je na nit duljine 25 \mathrm{~cm}, koja kruži u horizontalnoj ravnini. Kolika je centripetalna sila koja djeluje na uteg ako je frekvencija kruženja 2 okreta u sekundi? Rezultat: \quad 3.94 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uteg mase 0.25 kg privezan je na nit duljine 0.5 m, koja kruži u horizontalnoj ravnini. Odredite napetost niti ako je frekvencija kruženja 2 okreta u sekundi.
Uteg mase 100 g obješen je na niti i njiše se uz najveći otklon α = 60^(∘) na obje strane. Koliko je nategnuta nit pri otklonu β = 30^(∘) od vertikale? (g=9.81 m/s²)
Uteg mase 10 kg podignemo nepomičnom koloturom na visinu 1.5 m. Odredi korisni i utrošeni rad ako je korisnost stroja 90%.(g=9.81 m/s²)
Uteg mase 0.2 kg harmonijski titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/ms amplitudom 0.1 m. Kolika je brzina utega kada mu je elongacija 0.05 m ?
Uteg mase 0.2 kg harmonički titra na opruzi konstante elastičnosti 80 N/m s amplitudom 0.1 m. Kolika je brzina toga utega kada mu je elongacija 0.05 m?
Uteg mase 3 kg okrećemo u vertikalnoj ravnini brzinom 2 m/s na niti dugoj 1 m. Kolika je napetost niti u najnižoj točki kruženja?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana