Kotači A i B povezani su remenom. Kotač A ima polumjer 30 cm, a kotač B 120 cm. Odredi omjer kutnih brzina tih kotača.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

r_{1}=30 \mathrm{~cm}, \quad r_{2}=120 \mathrm{~cm}, \quad \omega_{1}: \omega_{2}=? Budući da su obodne brzine remena i kotača jednake, slijedi: Vježba 019 Kotači A i B povezani su remenom. Kotač A ima polumjer 20 \mathrm{~cm}, a kotač B 100 \mathrm{~cm} . Odredi omjer kutnih brzina tih kotača. Rezultat: \quad \omega_{1}=5 \cdot \omega_{2} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Mali i veliki kotač povezani su remenom. Mali kotač ima polumjer 30 cm, a veliki 120 cm. a) Ako je kutna brzina malog kotača 12 rad / s, kolika je kutna brzina velikog kotača? b) Kolika ...
Ut = 0 putnički vlak, gibajući se jednoliko, prolazi postajom A brzinom 100 km/h. Istodobno iz postaje B udaljene 2 km polazi prema postaji A teretni vlak s vučnom silom lokomotive 10⁵ N. Vlakovi se...
kolikom najvećom akceleracijom može krenuti automobil ako je faktor trenja izmedu kotača i ceste 0,4
Kojom najvećom brzinom može voziti automobil na zavoju horizontalne ceste polumjera 50 m ako je faktor trenja između kotača i ceste 0.2? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Dva automobila istodobno krenu i gibaju se jednoliko ubrzano. Njihove mase jednake su. Koliko je puta srednja snaga prvog automobila veća od srednje snage drugog, ako za jednaki vremenski interval p...
Akrobat u automobilu vozi po horizontalnom krugu na unutrašnjoj stijeni plašta uspravnog valjka (zid smrti). Koliki mora biti najmanji faktor trenja μ između kotača i uspravne stijene da automobil p...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana