Nađi omjer linearnih brzina v₁ i v ₂ dva planeta koji imaju polumjere staza oko Sunca r₁ i r₂, pod pretpostavkom da su staze kružnice.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}_{1}, \quad \mathrm{r}_{2}, \quad \mathrm{v}_{1}: \mathrm{v}_{2}=? 1.inačica Problem ćemo riješiti u općem slučaju uporabom relacija za obodnu (linearnu) brzinu kod jednolikog gibanja po kružnici i trećeg Keplerovog zakona. Iz formule za linearnu brzinu dobije se perioda: \mathrm{v}=\frac{2 \cdot \pi \cdot r}{T} \Rightarrow T=\frac{2 \cdot \pi \cdot r}{\mathrm{v}} /^{2} \Rightarrow T^{2}=\frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot r^{2}}{\mathrm{v}^{2}} Zamjenom perioda dva planeta u Keplerovom zakonu eliminira se \mathrm{T}_{1} i \mathrm{T}_{2} : \begin{gathered} T_{1}^{2}=\frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot r_{1}^{2}}{\mathrm{v}_{1}^{2}}, T_{2}^{2}=\frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot r_{2}^{2}}{\mathrm{v}_{2}^{2}} \\ \frac{T_{1}^{2}}{T_{2}^{2}}=\frac{r_{1}^{3}}{r_{2}^{3}} \text { Keplerov zakon } \\ \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{2}^{2}}{\mathrm{v}_{1}^{2}}=\frac{r_{1}}{r_{2}} / \sqrt{ } \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{1}^{2}}{4 \cdot \pi^{2} \cdot r_{2}^{2}}=\frac{r_{1}^{3}}{r_{2}^{3}} \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{2}^{2} \cdot r_{1}^{2}}{\mathrm{v}_{1}^{2} \cdot r_{2}^{2}}=\frac{r_{1}^{3}}{r_{2}^{3}} / \cdot \frac{r_{2}^{2}}{r_{1}^{2}} \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{2}^{2}}{\mathrm{v}_{1}^{2}}=\frac{r_{1}}{r_{2}} \Rightarrow \\ \frac{\mathrm{v}_{1}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{r_{1}}}{\sqrt{r_{2}}} \Rightarrow \frac{\mathrm{v}_{1}}{\mathrm{v}_{2}}=\frac{\sqrt{r_{2}}}{\sqrt{r_{1}}} \Rightarrow \mathrm{v}_{1}: \mathrm{v}_{2}=\sqrt{r_{2}}: \sqrt{r_{1}} \end{gathered} 2.inačica Neka su: - m_{1} masa prvog planeta, r_{1} udaljenost prvog planeta od Sunca, - \mathrm{m}_{2} masa drugog planeta, \mathrm{r}_{2} udaljenost drugog planeta od Sunca, - M masa Sunca. Za oba planeta moraju centripetalne sile biti jednake gravitacijskoj sili Sunca i planeta: Vježba 032 Nađi omjer linearnih brzina v_{1} i v_{2} dva planeta koji imaju polumjere staza oko Sunca r i 4 r, pod pretpostavkom da su staze kružnice. Rezultat: \quad 2: 1.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Jedno tijelo slobodno pada sa visine 64 m, a drugo sa visine 25 m. Nađi omjer njihovih brzina?
Jedno tijelo slobodno pada sa visine 64 m, a drugo sa visine 25 m. Nađi omjer njihovih vremena padanja?
dobar dan Već po treći put u nadi očekujem vaš odgovorna pitanje koji je omjer između jezgre i eletronskog omotača? H V A L A ! ! ! ! !
Tijelo se giba jednoliko ubrzano i prešavši put s₁ = 10 m dostigne brzinu v₁, a kad prijeđe put s₂ = 90 m, brzinu v₂. Nađi omjet tih brzina.
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Nađi masu elektrona koji ima kinetičku energiju 3MeV. (masa elektrona u mirovanju m₀ = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, brzina svjetlosti u praznini c=3⋅10⁸ m/s)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana