Kotač promjera 480 mm okrene se 70 puta u 2 minute i 5 sekundi. Nađite njegovu tangencijalnu brzinu.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

2 \cdot \mathrm{r}=480 \mathrm{~mm}=0.48 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{n}=70, \quad \mathrm{t}=2 \min 5 \mathrm{~s}=[2 \cdot 60+5]=125 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{v}=? Obodna (ili ophodna ili tangencijalna ili linearna) brzina pri jednolikom kruženju je \mathrm{v}=\frac{\text { opseg kružne staze }}{\text { period kruženja }}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T} . Zbog \mathrm{v}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T} i v=\frac{1}{T} slijedi da je \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v Tangencijalna brzina iznosi: \left.\begin{array}{l} v=\frac{n}{t} \\ \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot \frac{n}{t}=0.48 m \cdot \pi \cdot \frac{70}{125 \mathrm{~s}}=0.84 \frac{m}{\mathrm{~s}} . Vježba 038 Kotač promjera 480 \mathrm{~mm} okrene se 140 puta u 2 minute i 5 sekundi. Nađite njegovu tangencijalnu brzinu.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kotač promjera 40 cm napravi 35 okretaja u 5 sekundi. Koliki je period vrtnje? Kolika je frekvencija vrtnje? Kolika je obodna brzina na obruču kotača? Kolika je kutna brzina vrtnje? Koliki put pređe ...
Kotač promjera 80 cm ima moment tromosti 200 kg m². Izračunaj kutnu akceleraciju kotača ako na njegov rub djeluje stalna tangencijalna sila 250 N.
Kotač bicikla promjera 0.65 m učini 250 okretaja u minuti. Kojom se brzinom giba bicikl?
Koliko okreta u sekundiizvrši čelni kotač lokomotive promjera 1.5 m pri brzini 72km/h?
Puni kotač mase 70 kg i promjera 60 cm djelovanjem tangencijalne sile ubrza se do 2400okr/minu vremenu 30 s. Izračunajte moment sile.
Brzina gibanja vozila čiji kotači imaju promjer 1.5 m iznosi 54 km/h. a) Kolika je njihova kutna brzina? b) Koliko okretaja napravi kotač na putu od 100 m ?