Štap duljine 1 m rotira, oko osi koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu, kutnom brzinom 20rad/s. Kinetička energija štapa iznosi 20 J. Kolika je masa štapa? (Moment tromosti štapa duljine l s obzirom na os koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu $I=\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2}$ )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1=1 \mathrm{~m}, \quad \omega=20 \mathrm{rad} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{E}_{\mathrm{k}}=20 \mathrm{~J}, \quad I=\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2}, \quad \mathrm{~m}=? Iz formule za kinetičku energiju štapa koji rotira kutnom brzinom \omega dobije se njegova masa m: \begin{aligned} E_{k} &=\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2} \\ I &=\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2} \\ & \Rightarrow 24 \cdot E_{k}=m \cdot(l \cdot \omega)^{2} \Rightarrow m_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2} \cdot \omega^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{24} \cdot m \cdot l^{2} \cdot \omega^{2} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \frac{24 \cdot E_{k}}{(l \cdot \omega)^{2}}=\frac{24 \cdot 20 J}{\left(1 m \cdot 20 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}\right)^{2}}=1.2 \mathrm{~kg} \end{aligned}

Vježba

Štap duljine 1 \mathrm{~m} rotira, oko osi koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu, kutnom brzinom 20 \mathrm{rad} / \mathrm{s}. Kinetička energija štapa iznosi 40 J. Kolika je masa štapa? (Moment tromosti štapa duljine l s obzirom na os koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu I=\frac{1}{12} \cdot m \cdot l^{2} ) Rezultat: \quad 2.4 \mathrm{~kg} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Štap duljine 1 m rotira, oko osi koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu, kutnom brzinom 20rad/s. Kinetička energija štapa iznosi 20 J. Kolika je masa štapa? (Moment tromosti ...
Da bi znale odrediti relativne brzine, rakete sa strane imaju nacrtane mjerne štapove duljine 1 m. Promatrač u raketi A izmjeri da je štap na raketi B dug 0.93 m. Kolika je relativna brzina kojom se...
Štap je u sustavu mirovanja dugačak 3 m. Promatrač u odnosu na kojega se štap giba jednoliko duž svoje uzdužne osi mjeri da je duljina štapa 1 m. Kolikom se brzinom štap giba u odnosu na promatrača?...
Dva se inercijalna sustava S i S^(′) jedan prema drugome gibaju uzduž osi x konstantnom brzinom 0.9 c. Štap se nalazi u sustavu S^(′) između točaka A(0 m,0 m,0 m) i B(1 m,1 m,0 m). Kolika je dulj...
Homogeni štap duljine 60 cm može rotirati oko horizontalne osi u vertikalnoj ravnini (crtež). Kolikom najmanjom brzinom treba gurnuti donji kraj štapa da bi on učinio puni okret oko osi? Moment t...
Kroz horizontalno položen štap duljine 0.2 m prolazi električna struja jakosti 15 A. Štap se nalazi u horizontalnom magnetskom polju indukcije 0.08 T, koje je okomito na smjer struje. a) Kolika ...
Kolikom će se brzinom gibati štap duljine 3 m da bi za promatrača koji miruje njegova duljina bila 2.5 m ? (brzina svjetlosti u praznini c)