Uteg mase 1 kg visi na niti koju smo iz vertikalnog položaja otklonili za kut α = 30^(∘). Nađi napetost niti kad smo uteg ispustili te on prolazi položajem ravnoteže. (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}=1 \mathrm{~kg}, \quad \alpha=30^{\circ}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{N}}=? Da bi se tijelo gibalo po kružnici potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila F_{c p}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot r}{T^{2}} koja ima smjer prema središtu kružnice i gdje je r polumjer kružnice. Promatrajmo neko tijelo s obzirom na koordinatni sustav koji jednoliko rotira. Na tijelo koje rotira zajedno sa sustavom, a promatrano sa stajališta tog sustava, djeluje akceleracija koja je jednaka akceleraciji koja izvodi rotaciju sustava, ali suprotnog smjera od nje. Zbog toga u sustavu koji jednoliko rotira opažamo da na tijelo mase m djeluje sila m a koja ima radijalni smjer od središta rotacije, a zovemo je centrifugalnom silom. \begin{aligned} &\text { Sa slike vidi se: } \\ &l=l \cdot \cos \alpha+h \Rightarrow h=l-l \cdot \cos \alpha \Rightarrow h=l \cdot(1-\cos \alpha) \end{aligned} na uteg. Centrifugalna sila djeluje zato što nit i kamen zajedno kruže. Kad uteg prođe vertikalnim položajem ukupna sila (napetost niti) \mathrm{F}_{\mathrm{N}} jest F_{N}=G+F_{c f} \Rightarrow F_{N}=m \cdot g+m \cdot \frac{v^{2}}{l} . Budući da uteg sa visine h dolazi u vertikalni položaj, njegova brzina iznosi (slobodan pad): Zato je napetost niti \mathrm{F}_{\mathrm{N}} jednaka: Vježba 061 Uteg mase 2 \mathrm{~kg} visi na niti koju smo iz vertikalnog položaja otklonili za kut \alpha=30^{\circ} . Nađi napetost niti kad smo uteg ispustili te on prolazi položajem ravnoteže. \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 24.88 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uteg mase 1 kg visi na niti koju smo iz vertikalnog položaja otklonili za kut α = 30^(∘). Nađite napetost niti kad smo uteg ispustili te on prolazi položajem ravnoteže.
Na niti duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Nit može izdržati silu od 11 N. Na koju se najveću visinu iznad ravnotežnog položaja može otkloniti uteg tako da nit održavamo napetom, a da pri titran...
Na oprugu konstante elastičnosti 10 N/m koja slobodno visi, objesimo uteg mase 0.1 kg. Kolika će biti maksimalna brzina utega? (g=9.81 m/s²)
Na užetu duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Uže može izdržati najveću silu 11 N. Koliko visoko možemo podići uteg iz ravnotežnog položaja pa da se pri njihanju uže ne prekine? (g=10 m/s²)
Na užetu duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Uže može izdržati najveću silu 11 N. Koliko visoko možemo podići uteg iz ravnotežnog položaja, a da se pri njihanju uže ne prekine? (g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana