Na učvršćeni kolotur polumjera 0.5 m omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 10 kg. Nađi moment tromosti kolotura ako uteg pada akceleracijom 2.04 m/s².(g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=10 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{a}=2.04 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{I}=? Moment M sile F u odnosu prema osi rotacije jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=F \cdot r . Tijelo će rotirati jednoliko ubrzano ako na njega djeluje stalan moment sile M, koji još zovemo zakretnim momentom. Osnovni zakon rotacije pišemo: M=\alpha \cdot I \text {. } Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, G=m \cdot g \text {. } Za linearnu ili obodnu akceleraciju a čestice krutog tijela i njezinu kutnu akceleraciju \alpha vrijedi izraz: a=r \cdot \alpha \Rightarrow \alpha=\frac{a}{r} Budući da je sila F težina utega, za moment sile težine utega vrijedi: M=G \cdot r \Rightarrow M=m \cdot g \cdot r \text {. } Moment tromosti kolotura iznosi: \begin{aligned} M=\alpha \cdot I, M=m \cdot g \cdot r &\left.\left\{\begin{array}{c} \alpha \cdot I=m \cdot g \cdot r \\ \alpha=\frac{a}{r} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{a}{r=\frac{a}{r}} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{a}{r} \cdot I=m \cdot g \cdot r / \cdot \frac{r}{a} \Rightarrow I=\frac{m \cdot g \cdot r^{2}}{a}=\\ =& \frac{10 \mathrm{~kg} \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot(0.5 \mathrm{~m})^{2}}{2.04 \frac{m}{s}}=12.02 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2} . \end{aligned} Vježba 084 Na učvršćeni kolotur polumjera 0.5 \mathrm{~m} omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 20 \mathrm{kg} . Nađi moment tromosti kolotura ako uteg pada akceleracijom 4.08 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} .\left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 12.02 \mathrm{~kg} \cdot \mathrm{m}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na učvršćenu koloturu polumjera 0.5 m omotana je nit na kraju koje je učvršćen uteg mase 10 kg. Nađi moment tromosti koloture ako uteg pada akceleracijom 2.04 m/s².(g=9.81 m/s²)
Na glatkome horizontalnom stolu leži tijelo mase m. Faktor trenja između stola i tijela jest μ. Na tijelo je privezana nit koja je prebačena preko koloture učvršćene na rubu stola. Na drugom kraju n...
Preko učvrsćenog kolotura prebaćen je konop. Na jednome kraju konopa visi uteg mase m 5 kg, uronjen u vodu, a na drugome kraju visi uteg mase m2 = 4 kg. Kolotur je u ravnoteži. Kolika sila uzgona djel...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...
Na površini Zemlje učvršćen je pomoću šarke lagani štap duljine h₁ u vertikalnom položaju. Na njemu su učvršćene dvije kugle mase m₁ i m₂. Kugla mase m₁ nalazi se na gornjem kraju štapa, a kugla mas...
Žica dugačka 9 m učvršćena je na krajevima. Žica se zatitra tako da se njom širi transverzalni val te se na njoj formira stojni val s četirima čvorovima (računajući i krajeve). Koliko iznosi valna d...