Sanduk visine 2 m stoji na horizontalnom podu svojim podnožjem dimenzija 1 m ⋅ 1 m. S bočne strane na njega puše vjetar i tlači ga 300 N/m². Hoće li vjetar prevrnuti sanduk mase 100 kg ? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{h}=2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~B}=1 \mathrm{~m} \cdot 1 \mathrm{~m}=1 \mathrm{~m}^{2} [površina kvadrata] \Rightarrow \mathrm{a}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{p}=300 \mathrm{~N} / \mathrm{m}^{2}, \mathrm{m}=100 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{M}=? Moment M sile F u odnosu prema osi rotacije jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=F \cdot r . Težina tijela \mathrm{G} jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, G=m \cdot g \text {. } Moment M sile F u odnosu prema osi jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: \mathrm{M}=\mathrm{r} \cdot \mathrm{F} . Tlak je omjer sile što jednoliko raspoređena djeluje okomito na neku površinu i te površine: p=\frac{F}{S} \Rightarrow F=p \cdot S . Sa slike vidi se: Sanduk će se prevrnuti jer je moment sile vjetra veći od momenta sile teže.

Vježba

Sanduk visine 2 \mathrm{~m} stoji na horizontalnom podu svojim podnožjem dimenzija 1 \mathrm{~m} \cdot 1 \mathrm{~m} . \mathrm{S} bočne strane na njega puše vjetar i tlači ga 300 \mathrm{~N} / \mathrm{m}^{2}. Hoće li vjetar prevrnuti sanduk mase 400 \mathrm{~kg} ? Rezultat: \quad Sanduk se neće prevrnuti jer je moment sile vjetra manji od momenta sile teže.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Sanduk visine 2 m stoji na horizontalnom podu svojim podnožjem dimenzija 1 m ⋅ 1 m. S bočne strane na njega puše vjetar i tlači ga 300 N/m². Hoće li vjetar prevrnuti sanduk mase 100 kg ? (g=9.81 m/s...
Iz zrakoplova koji leti horizontalno na visini 1200 m izbačen je sanduk s hranom. Kojom je brzinom letio zrakoplov u času kad je izbacio sanduk ako je pao 500 m daleko od mjesta na tlu koje se nalaz...
Sanduk čije dno ima površinu od 400 cm2 vrši pritisak od 20 kPa. Izračunajte masu sanduka.
Na sanduk djelujemo stalnom silom 10 N pod kutom 30^(∘) prema ravnini podloge kao što je prikazano na slici. [] Koliko iznosi sila trenja ako se sanduk po podlozi giba stalnom brzinom?
Osoba gura sanduk mase 10 kg stalnom brzinom v horizontalnom silom F po horizontalnom putu duljine 5 m. Faktor trenja klizanja sanduka i poda iznosi 0.3. Koliki rad obavi osoba? (ubrzanje slobodnog ...
Osoba gura sanduk mase 10 kg stalnom brzinom v horizontalnom silom F porizontalnom putu duljine 5 m (crtež). Faktor trenja klizanja sanduka i poda iznosi 0.3. Koliki rad obavi osoba? (ubrzanje slobo...
Na traktorskoj prikolici nalazi se sanduk mase 1200 kg. Kolikom najvećom akceleracijom traktor smije krenuti bez opasnosti da sanduk ne padne sa prikolice? Koeficijent trenja izmedu sanduka i prikol...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana