Homogeni štap dug 1 m, mase 0.5 kg, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 9.8 ⋅ 10⁻² Nm?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}=1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=0.5 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{M}=9.8 \cdot 10^{-2} \mathrm{Nm}, \quad \alpha=? Tijelo će rotirati jednoliko ubrzano ako na njega djeluje stalan moment sile M, koji još zovemo zakretnim momentom. Osnovni zakon rotacije glasi: M=\alpha \cdot I \Rightarrow \alpha=\frac{M}{I} tj. kutna akceleracija rotacije proporcionalna je s momentom sile koja zakreće tijelo, a obrnuto proporcionalna s momentom tromosti I tijela s obzirom na os rotacije. Moment ustrajnosti (tromosti) homogenog štapa mase m i duljine r s obzirom na os koja prolazi njegovom sredinom i okomita je na njegovu duljinu: I=\frac{1}{12} \cdot m \cdot r^{2} Kutna kaceleracija homogenog štapa iznosi: \left.\begin{array}{rl} I=\frac{1}{12} \cdot m \cdot r^{2} & \} \Rightarrow M=\alpha \cdot \frac{1}{12} \cdot m \cdot r^{2} / \cdot 12 \Rightarrow 12 \cdot M=\alpha \cdot m \cdot r^{2} \Rightarrow \alpha=\frac{12 \cdot M}{m \cdot r^{2}}= \\ & M=\alpha \cdot I \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{12 \cdot 9.8 \cdot 10^{-2} N \cdot m}{0.5 \mathrm{~kg} \cdot(1 \mathrm{~m})^{2}}=2.352 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} . } \end{array}

Vježba

Homogeni štap dug 1 \mathrm{~m}, mase 1 \mathrm{~kg}, okreće se u vertikalnoj ravnini oko horizontalne osi koja prolazi sredinom štapa. Koliku će kutnu akceleraciju imati štap ako je zakretni moment 0.196 Nm? Rezultat: \quad 2.352 \mathrm{rad} / \mathrm{s}^{2}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Homogeni štap duljine 60 cm može rotirati oko horizontalne osi u vertikalnoj ravnini (crtež). Kolikom najmanjom brzinom treba gurnuti donji kraj štapa da bi on učinio puni okret oko osi? Moment t...
Postovanje, pitanje je vezano za oblast higijene zraka, tacnije za atmosferske procese, a pitanje je: Koji su homogeni procesi u gasnoj fazi? Profa napominje da ih je 3 :/ Hvala unaprijed
Homogeno magnetsko polje okomito je na ravninu metalnog prstena promjera 20 cm. Kolika se elektromotorna sila inducira u prstenu ako se magnetska indukcija povećava brzinom 0.12 Ts ⁻¹ ?
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
10 homogenih smijesa

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana