Kolika je rezultanta dviju usporednih sila 50 N i 20 N ako su suprotnoga smjera, a hvatišta su im udaljena 45 cm ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{F}_{1}=50 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~F}_{2}=20 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{r}=45 \mathrm{~cm}=0.45 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}=?, \quad \mathrm{x}=? Moment M sile F u odnosu prema osi jest umnožak sile F i udaljenosti r pravca sile od te osi: M=r \cdot F Ako na slobodno kruto tijelo djeluju dvije sile koje su usporedne i suprotnog smjera, ali imaju različita hvatišta, možemo ih zamijeniti rezultantom koja ima ova svojstva: Veličinom je jednaka razlici komponenata, a smjer joj je jednak smjeru veće komponente F_{r}=F_{2}-F_{1} . Hvatište joj se nalazi na pravcu što ga dobijemo kad produžimo dužinu koja spaja hvatišta komponenata preko hvatišta veće komponente. Za točku u kojoj se nalazi hvatište rezultante vrijedi da se krakovi komponenata odnose obrnuto prema veličinama komponenata Rezultanta iznosi: \left.\begin{array}{l} F=F_{1}-F_{2} \\ F \cdot x=F_{2} \cdot r \end{array}\right\} \Rightarrow F \cdot x=F_{2} \cdot r \Rightarrow x=\frac{F_{2} \cdot r}{F_{1}-F_{2}}=\frac{20 N \cdot 0.45 m}{50 N-20 N}=0.3 m=30 \mathrm{~cm} Hvatište sile \mathrm{F} je za 30 \mathrm{~cm} udaljeno od hvatišta veće sile, tj. sile \mathrm{F}_{1}. Vježba 114 Kolika je rezultanta dviju usporednih sila 100 \mathrm{~N} i 40 \mathrm{~N} ako su suprotnoga smjera, a hvatišta su im udaljena 45 \mathrm{~cm} ? Rezultat: \quad \mathrm{F}=60 \mathrm{~N} \quad, \quad \mathrm{x}=30 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo mase m postavljeno je na ravnu gredu duljine L. Jedan kraj grede podigne se na visinu h od vodoravnoga tla, kao što je prikazano na crtežu. Koliki je iznos ukupne sile na tijelo? Oznakom d na...
Kao rezultat interferencije dva koherentna vala na zastoru se dobije interferentna slika koja se sastoji od svijetlih i tamnih pruga. Valna duljina svjetlosti je 589 nm, a udaljenost izvora od zasto...
Poštovani, znam da je zadatak vrlo jednostavan i banalan, ali me izluđuje jer nikako ne dobivam točan rezultat, nego približno. Zadatak glasi ovako: množinska koncentracija prve otopine HNO3 je 0,25 m...
Dan je zadatak “ Koliki je pH vode pri 37° C ako je pri toj temperaturi ionski produkt vode 2,5 * 10-14 mol2 dm-6“ Uz pretpostavku da je c(H3O+)=c(0H-) izračunao sam množinsku koncentaciju oksonijevi...
Na tijelo djeluju tri sile sa zajedničkim hvatištem: sila od 112 N ima smjer prema zapadu, sila od 100 N prema istoku, a sila od 5 N prema sjeveru. Kolika je rezultanta sila i koji joj je smjer? A) ...
tijelo je izbaceno horizontalno s neke nepoznate visine početnom brzinom 10m/s. padne na tlo nakon 2s. kolika je rezultantna brzina pri udaru o tlo? otpor zraka je zanemariv.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana