Celična žica određene debljine izdrži napetost do 2000 N. Kojim najvećim ubrzanjem možemo tom žicom dizati uteg mase 150 kg ? (g=10 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{F}=2000 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{~m}=150 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{~g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{a}=? Osnovni zakoni mehanike vrijede s obzirom na koordinatni sustav koji miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Ti zakoni ne vrijede ako tijelo promatramo s obzirom na koordinatni sustav koji se giba jednoliko ubrzano ili usporeno. Tijelo na koje ne djeluje nikakva sila neće mirovati s obzirom na takav sustav. Tijelo mase m koje postavimo u takav sustav koji ima stalnu akceleraciju a, neće mirovati s obzirom na sustav, nego će imati akceleraciju - a . U sustavu će nam se činiti da na tijelo djeluje sila -\mathrm{m} \cdot \mathrm{a}. Takvu silu zovemo inercijskom silom. Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, G=m \cdot g \text {. } Budući da uteg mase m dižemo akceleracijom a, čeličnu žicu napinje ponajprije težina utega, ali i inercijska sila koja se pritom javlja. Zato je napetost niti \mathrm{F} jednaka zbroju težine utega \mathrm{G} i inercijske sile m \cdot a. Najveće ubrzanje a kojim možemo tom žicom dizati uteg mase m iznosi: \begin{gathered} F=G+m \cdot a \Rightarrow m \cdot a=F-G \Rightarrow m \cdot a=F-m \cdot g /: m \Rightarrow a=\frac{F-m \cdot g}{m} \Rightarrow \\ \Rightarrow a=\frac{F}{m}-\frac{m \cdot g}{m} \Rightarrow a=\frac{F}{m}-\frac{m \cdot g}{m} \Rightarrow a=\frac{F}{m}-g=\frac{2000 \mathrm{~N}}{150 \mathrm{~kg}}-10 \frac{m}{\mathrm{~s}}=3.33 \frac{\mathrm{m}}{2} . \end{gathered} Vježba 118 Čelična žica određene debljine izdrži napetost do 2000 N. Kojim najvećim ubrzanjem možemo tom žicom dizati uteg mase 150 \mathrm{~kg} ? \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 16.67 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Čelična Žica podnese najveći teret 300 kg. Na žici visi uteg mase 150 kg. Do kojega najvećeg kuta možemo otkloniti uteg na žici da bi žica izdržala?
Čelična žica, duljine 1 m i mase 2 g, zategnuta je silom od 20 N. Izračunaj brzinu transverzalnog vala u žici.
Celična žica, duljine 1 m i mase 2 g, zategnuta je silom 20 N. Kolika je brzina transverzalnog vala po njoj?
Preko kolotura (Atwoodova padostroja) prebačena je tanka čelična žica na čijim krajevima vise utezi mase 0.18 kg i 0.22 kg. a) Izračunajte akceleraciju utega i napetost niti. b) Ako se u t = ...
Stup duljine $5 \mathrm{~m}$ iznad zemlje nagnuo se na jednu stranu i čelična žica duljine $7.3 \mathrm{~m}$ s druge ga strane pridržava (osigurava) da ne padne. Ako čelična žica s ravninom zemlje zat...
Preko kolotura (Atwoodova padostroja) u obliku diska mase 300 g i polumjera 10 cm prebačena je tanka čelična žica na čijim krajevima vise utezi mase 0.18 kg i 0.22 kg. Izračunajte akceleraciju utega...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana