Na konopcu duljine r visi uteg težine G. Premjestimo konopac u horizontalan položaj i ispustimo ga. Kolika je napetost niti kad uteg opet prođe vertikalnim položajem?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\text { r, } \quad G, \quad F=? Slobodni pad je jednoliko ubrzano gibanje koje izvodi tijelo kada pada u blizini površine Zemlje stalnim ubrzanjem sile teže, g. Brzina tijela pri slobodnom padu na visini h dana je izrazom v^{2}=2 \cdot g \cdot h Osnovni zakoni mehanike vrijede s obzirom na koordinatni sustav koji miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Ti zakoni ne vrijede ako tijelo promatramo s obzirom na koordinatni sustav koji se giba jednoliko ubrzano ili usporeno. Tijelo na koje ne djeluje nikakva sila neće mirovati s obzirom na takav sustav. Tijelo mase m koje postavimo u takav sustav koji ima stalnu akceleraciju a, neće mirovati s obzirom na sustav, nego će imati akceleraciju - a. U sustavu će nam se činiti da na tijelo djeluje sila -\mathrm{m} \cdot \mathrm{a}. Takvu silu zovemo inercijskom silom. Na tijelo koje rotira zajedno sa sustavom, a promatrano sa stajališta tog sustava, djeluje akceleracija koja je jednaka akceleraciji koja izvodi rotaciju sustava, ali suprotnog smjera od nje. Zbog toga u sustavu koji jednoliko rotira opažamo da na tijelo mase m djeluje sila m \cdot a koja ima radijalni smjer od središta rotacije, a zovemo je centrifugalnom silom. Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, Budući da uteg na niti rotira, kad uteg prolazi položajem ravnoteže nit napinje ponajprije težina utega \mathrm{G}, ali i centrifugalna sila \mathrm{F}_{\mathrm{cf}} koja se pritom javlja. Centrifugalna sila djeluje na uteg u istom smjeru kao i sila teža pa je napetost F niti jednaka zbroju težine utega G i centrifugalne sile \mathrm{F}_{\mathrm{cf}} : \begin{aligned} &F=G+F_{c f} \Rightarrow F=m \cdot g+m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow\left[v^{2}=2 \cdot g \cdot r\right] \Rightarrow \\ &\Rightarrow F=m \cdot g+m \cdot \frac{2 \cdot g \cdot r}{r} \Rightarrow F=m \cdot g+m \cdot \frac{2 \cdot g \cdot r}{r} \Rightarrow \\ &\Rightarrow F=m \cdot g+m \cdot 2 \cdot g \Rightarrow F=3 \cdot m \cdot g \Rightarrow F=3 \cdot G . \end{aligned} Vježba 120 } \\{\text { Na konopcu duljine } 1 \text { visi uteg težine } 2 \text {. G. Premjestimo konopac u horizontalan položaj i }} \end{array} ispustimo ga. Kolika je napetost niti kad uteg opet prođe vertikalnim položajem? Rezultat: \quad 4 \cdot \mathrm{G}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Na konopcu duljine 1 visi uteg težine G. Premjestimo konopac u horizontalan položaj i ispustimo ga. Kolika je napetost niti kad uteg opet prođe vertikalnim položajem?
Metalna kugla polumjera 30 cm visi na konopcu duljine 1 m. Odredi periodu titranja ovog sustava.
U kojoj je riječi u sljedećoj rečenici provedena sibilarizacija? Vrapci se poredali po konopcu pa se griju na posljednjim tracima Sunca.
Na užetu duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Uže može izdržati najveću silu 11 N. Koliko visoko možemo podići uteg iz ravnotežnog položaja pa da se pri njihanju uže ne prekine? (g=10 m/s²)
Na užetu duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Uže može izdržati najveću silu 11 N. Koliko visoko možemo podići uteg iz ravnotežnog položaja, a da se pri njihanju uže ne prekine? (g=10 m/s²)
Na niti duljine 1 m obješen je uteg mase 1 kg. Nit može izdržati silu od 11 N. Na koju se najveću visinu iznad ravnotežnog položaja može otkloniti uteg tako da nit održavamo napetom, a da pri titran...