Tenk mase 5.0 ⋅ 10⁴ kg prelazi preko mosta brzinom 45 km/h. Most se uganuo te mu je polumjer zakrivljenosti 0.60 km. Kolikom silom pritišće tenk na most kad se nalazi na njegovoj sredini? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=5.0 \cdot 10^{4} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{v}=45 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[45: 3.6]=12.5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{r}=0.6 \mathrm{~km}=600 \mathrm{~m}, \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~F}=? Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} . Osnovni zakoni mehanike vrijede s obzirom na koordinatni sustav koji miruje ili se giba jednoliko po pravcu. Ti zakoni ne vrijede ako tijelo promatramo s obzirom na koordinatni sustav koji se giba jednoliko ubrzano ili usporeno. Tijelo na koje ne djeluje nikakva sila neće mirovati s obzirom na takav sustav. Tijelo mase m koje postavimo u takav sustav koji ima stalnu akceleraciju a, neće mirovati s obzirom na sustav, nego će imati akceleraciju - a . U sustavu će nam se činiti da na tijelo djeluje sila -\mathrm{m} \cdot \mathrm{a}. Takvu silu zovemo inercijskom silom. Na tijelo koje rotira zajedno sa sustavom, a promatrano sa stajališta tog sustava, djeluje akceleracija koja je jednaka akceleraciji koja izvodi rotaciju sustava, ali suprotnog smjera od nje. Zbog toga u sustavu koji jednoliko rotira opažamo da na tijelo mase m djeluje sila m a koja ima radijalni smjer od središta rotacije, a zovemo je centrifugalnom silom. Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, G=m=8 Kada se tenk nalazi na sredini mosta centrifugalna sila \mathrm{F}_{\mathrm{cf}} i težina tenka \mathrm{G} imaju isti smjer pa je sila kojom tenk pritišće na most jednaka zbroju centrifugalne sile i težine tenka: Tenk mase 1 \cdot 10^{5} \mathrm{~kg} prelazi preko mosta brzinom 45 \mathrm{~km} / \mathrm{h}. Most se uganuo te mu je polumjer zakrivljenosti 0.60 \mathrm{~km}. Kolikom silom pritišće tenk na most kad se nalazi na njegovoj sredini? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: 1.01 \cdot 10^{6} \mathrm{~N}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tenk mase 5.0 ⋅ 10⁴ kg prelazi preko mosta brzinom 45 km/h. Most se uganuo te mu je polumjer zakrivljenosti 0.60 km. Kolikom silom pritišće tenk na most kad se nalazi na njegovoj sredini? (g=9.81 m/...
Top gađa tenk granatom koja se giba jednoliko pravocrtno. Svjetlost eksplozije tenka opazi se nakon 0.6 s, a zvuk eksplozije poslije 2.1 s. Nađite udaljenost između topa i tenka te brzinu topovske g...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana