Kugla mase 40 kg i polumjera 12 cm giba se kotrljanjem po ravnoj podlozi brzinom 0.4 m/s. Ako se kugla zaustavi na putu od 10 m, koliko je trenje koje djeluje na kuglu tijekom zaustavljanja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{m}=40 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{r}=12 \mathrm{~cm}=0.12 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=0.4 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{s}=10 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}_{\mathrm{tr}}=? Ako se kruto tijelo kotrlja bez klizanja, kinetička energija je: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \mathrm{v}^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}, gdje je m masa tijela, v brzina translacije središta mase tijela, I moment ustrajnosti (tromosti) s obzirom na os koja prolazi kroz središte mase, a \omega kutna brzina vrtnje tijela oko te osi. Kutna brzina \omega pri rotaciji tijela jednaka je \omega=\frac{v}{r} gdje je v obodna (linearna) brzina, a r polumjer kružnice. Moment ustrajnosti (tromosti) kugle mase m i polumjera r, s obzirom na os koja prolazi njezinim središtem, iznosi: I=\frac{2}{5} \cdot m \cdot r^{2} Tijelo obavlja rad W ako djeluje nekom silom F na putu s na drugo tijelo. Ako sila djeluje u smjeru gibanja tijela, vrijedi: W=F \cdot S . Kinetička energija kugle koja se kotrlja jednaka je zbroju kinetičke energije translatornog gibanja njezinog središta mase brzinom v i kinetičke energije rotacije oko trenutne osi rotacije koja prolazi kroz središte mase: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot \mathrm{v}^{2}+\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2} . Budući da se kugla zaustavila na putu s, rad sile trenja W_{\text {tr }} na ovom putu jednak je kinetičkoj energiji \mathrm{E}_{\mathrm{k}} koju kugla ima na početku puta \mathrm{s}. Trenje \mathrm{F}_{\mathrm{tr}} iznosi: \mathbf{S} Vježba 129 Kugla mase 80 \mathrm{~kg} i polumjera 12 \mathrm{~cm} giba se kotrljanjem po ravnoj podlozi brzinom 0.4 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Ako se kugla zaustavi na putu od 20 \mathrm{~m}, koliko je trenje koje djeluje na kuglu tijekom zaustavljanja? Rezultat: 0.448 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kugla mase 0.3 kg udari u mirujuću kuglu mase 0.5 kg brzinom 2 m/s i odbije se u suprotnome smjeru brzinom 0.5 m/s. Kolikom se brzinom nakon sudara giba kugla veće mase?
Kugla mase 0.2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0.5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih d...
Kugla mase 6 kg visi na dugačkoj niti zanemarivo male mase i miruje. Puščano zrno mase 20 g zabije se brzinom 400 m/s u kuglu i oni se gibaju zajedno. Do koje će se visine kugla i zrno podići? (ubrz...
Kugla mase 0.2 kg giba se brzinom 4 m/s, a kugla mase 0.5 kg brzinom 2 m/s. Obje kugle gibaju se pravocrtno u istome smjeru te prva kugla naleti na drugu. Koliko iznosi ukupna količina gibanja tih d...
Kugla mase 5 kg ovješena je o uže dugo 4 m. Koliki rad moramo obaviti da bismo uže s kuglom pomaknuli iz vertikalnog u horizontalni položaj
Celična kugla mase 200 g pada s visine 5 m. Kinetička energija kugle u momentu udara o tlo iznosi: $$ \begin{array}{llll} A .9 .81 \mathrm{~N} & B .9 .81 J & C .9 .81 \mathrm{~kJ} & D .2 \mathrm...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana