Minutna kazaljka na nekom satu 3 puta je duža od sekundne. Koliki je omjer između brzina točaka na njihovim vrhovima?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}_{1}=3 \cdot \mathrm{r}_{2}, \quad \mathrm{v}_{1}: \mathrm{v}_{2}=? Obodna (ili ophodna ili tangencijalna ili linearna) brzina pri jednolikom kruženju je \mathrm{v}=\frac{\text { opseg kružne staze }}{\text { period kruženja }}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T}, gdje je r polumjer kružne staze, T perioda (vrijeme jednog ophoda). Perioda (vrijeme jednog ophoda) minutne kazaljke na satu je T_{1}=1 h=60 \mathrm{~min}=3600 \mathrm{~s} . Perioda (vrijeme jednog ophoda) sekundne kazaljke na satu je T_{2}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s} . Zato vrijedi: \frac{T_{1}}{T_{2}}=\frac{3600 s}{60 s} \Rightarrow \frac{T_{1}}{T_{2}}=60 \Rightarrow T_{1}=60 \cdot T_{2} Računamo omjer brzina točaka na vrhovima kazaljki sata: Brzina točke na vrhu sekundne kazaljke je 20 puta veća od brzine točke na vrhu minutne kazaljke sata. Vježba 132 Minutna kazaljka na nekom satu 2 puta je duža od sekundne. Koliki je omjer između brzina točaka na njihovim vrhovima? Rezultat: \quad v_{2}=30 \cdot v_{1}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte kutnu brzinu satne, minutne i sekundne kazaljke sata.
Koliko minuta prolazi 2100 kulona presjekom provodnika ako je jakost struje 7A?
Maja je deset minuta slušala svoj omiljeni internetski radijski program. Koliko je ukupno podataka Maja preuzela u tih 10 minuta ako je potrebna brzina za dohvat podataka za radio 80 kbita/s? Izrazi...
u roku od 30 minuta mi treba sve sto znate o linusu paolingu njegovoj biografiji i njegovom doprinosu kemijskim vezama.nemogu duze cekat stvarno mi je toliko hitno molim vas da mi to posaljete u roku ...
Automobil se giba 20 minuta brzinom 60km/h, a zatim 40 minuta brzinom 90 km/h
Vlak je zakašnjenje od 16 minuta nadoknadio nakon prelaska 80 km puta vozeći za 10 km/h brže od propisane brzine. Propisana brzina vlaka je: $$ \text { A. } 72 \frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}} \qua...