Automobil prelazi preko izbočenog mosta u obliku kružnog luka brzinom v = 180 km/h. Koliki je polumjer zakrivljenosti mosta ako je na vrhu mosta sila kojom automobil djeluje na most jednaka polovini težine automobila? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{v}=180 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[180: 3.6]=50 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{F}=0.5 \cdot \mathrm{G}, \quad \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{r}=? Da bi se tijelo mase m gibalo po kružnici polumjera r brzinom v potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r} koja ima smjer prema središtu kružnice. Težina tijela G jest sila kojom tijelo zbog Zemljina privlačenja djeluje na horizontalnu podlogu ili ovjes. Za slučaj kad tijelo i podloga, odnosno ovjes, miruju ili se gibaju jednoliko po pravcu s obzirom na Zemlju, težina tijela je veličinom jednaka sili teži, Budući da se automobil nalazi na vrhu izbočenog mosta, sila F kojom ga pritišće jednaka je razlici težine \mathrm{G} automobila i centripetalne sile \mathrm{F}_{\mathrm{cp}} jer je centripetalna sila \mathrm{F}_{\mathrm{cp}} gibanja automobila po mostu jednaka sili teži G umanjenoj za reakciju na pritisak na most. F=G-F_{c p} Iz uvjeta zadatka slijedi da sila F kojom automobil djeluje na most mora biti jednaka polovini težine automobila. \begin{aligned} &F=G-F_{c p} \\ &F=\frac{1}{2} \cdot G \\ &\Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { komparcije } \end{array}\right] \Rightarrow G-F_{c p}=\frac{1}{2} \cdot G \Rightarrow F_{c p}=G-\frac{1}{2} \cdot G \Rightarrow F_{c p}=\frac{1}{2} \cdot G \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{v^{2}}{r}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot g / \cdot \frac{2 \cdot r}{m \cdot g} \Rightarrow r=\frac{2 \cdot v^{2}}{g}=\frac{2 \cdot\left(50 \frac{m}{s}\right)^{2}}{9.81 \frac{m}{s}}=509.68 m . \end{aligned} Vježba 139 Automobil prelazi preko izbočenog mosta u obliku kružnog luka brzinom \mathrm{v}=50 \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Koliki je polumjer zakrivljenosti mosta ako je na vrhu mosta sila kojom automobil djeluje na most jednaka polovini težine automobila? \left(\mathrm{g}=10 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 500 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Automobil prelazi preko izbočenog mosta u obliku kružnog luka brzinom v = 180 km/h. Koliki je polumjer zakrivljenosti mosta ako je na vrhu mosta sila kojom automobil djeluje na most jednaka polovini...
Automobil se giba uz konstantnu akceleraciju duž osi x. Kroz točku x₁ = 5 m prolazi brzinom 12 m/s, a kroz točku x₂ = 10 m brzinom 15 m/s. Akceleracija automobila iznosi: A. $16.2 \frac{m}{s}$ B. $...
Automobil mase 900 kg vozi stalnom brzinom 72 km/h preko mosta u obliku izbočenog luka i polumjera zakrivljenosti 100 m. Kolika je sila pritiska na podlogu u sredini mosta? (g=10 m/s²)
Automobil mase 900 kg vozi stalnom brzinom 72 km/h preko mosta u obliku udubljenog luka i polumjera zakrivljenosti 100 m. Kolika je sila pritiska na podlogu u sredini mosta? (g=10 m/s²)
Automobil mase 1t vozi preko mosta brzinom 45 km/h. Nađi kolikom silom djeluje na most ako se pod pritiskom automobila most iskrivi i čini kružni luk polumjera 800 m.
Automobil vozi po horizontalnom putu brzinom 60 km/h. Vozač stisne kočnicu i automobil se zaustavi na putu od 20 m. Koliki put bi prešao do zaustavljanja da mu je brzina bila 120 km/h? Sila koja zau...
Automobil mase 1000 kg udari brzinom 36 km/h u odbojnik - zavojnicu i sabije ga za 1 m. Zanemarimo li trenje i masu odbojnika, kolika je konstanta opiranja otpornika - zavojnice?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana