Kamen privezan o nit dugu 80 cm vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 3 okreta u sekundi. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertikalno gore? (g=9.81 m/s²)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=80 \mathrm{~cm}=0.8 \mathrm{~m}, \quad v=3 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{~h}=? Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Obodna (linearna) brzina iznosi: \mathrm{V}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v, gdje je r polumjer kružnice, v frekvencija (broj okreta u jedinici vremena). Tijelo mase m i brzine v ima kinetičku energiju E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} . Potencijalna energija je energija međudjelovanja tijela. Ona ovisi o međusobnom položaju tijela ili o međusobnom položaju dijelova tijela. U polju sile teže tijelo mase m ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h, gdje je g akceleracija slobodnog pada, a h vertikalna udaljenost tijela od mjesta gdje bi prema dogovoru tijelo imalo energiju nula. Zakon očuvanja energije: - Energija se ne može ni stvoriti ni uništiti, već samo pretvoriti iz jednog oblika u drugi. - Ukupna energija zatvorenog (izoliranog) sustava konstantna je bez obzira na to koji se procesi zbivaju u tom sustavu. - Kad se u nekom procesu pojavi gubitak nekog oblika energije, mora se pojaviti i jednak prirast nekog drugog oblika energije. U trenutku pucanja niti kinetička energija kamena je E_{k}=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} Kamen će se popeti na visinu h gdje ima gravitacijsku potencijalnu energiju E_{g p}=m \cdot g \cdot h . Zbog zakona o održanju energije kinetička energija koju kamen ima pri pucanju niti jednaka je gravitacijskoj potencijalnoj energiji na visini h: \left.\begin{array}{c} \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v \\ E_{g p}=E_{k} \end{array}\right\} \Rightarrow m=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v } \\ {\left.\left.\left.\left.\Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow h=\frac{\left(2 \cdot r \cdot \pi \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot v\right.}{2 \cdot g}\right\}^{2} \Rightarrow \frac{v=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v}{\left.m \cdot g \cdot h=\frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2} / \cdot \frac{1}{m \cdot g}\right\} \Rightarrow}\right\} \Rightarrow \frac{v=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v}{2}\right\}=\frac{v^{2}}{2 \cdot g}\right\}^{2} \Rightarrow h=\frac{4 \cdot(r \cdot \pi \cdot v)^{2}}{2 \cdot g} \Rightarrow h=\frac{4 \cdot(r \cdot \pi \cdot v)^{2}}{2 \cdot g} \Rightarrow h=\frac{2 \cdot(r \cdot \pi \cdot v)^{2}}{g}= Vježba 142 Kamen privezan o nit dugu 0.8 \mathrm{~m} vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 6 okreta u dvije sekunde. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertikalno gore? \left(\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 11.59 \mathrm{~m}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kamen privezan o nit dugu 80 cm vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 3 okreta u sekundi. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertik...
Kamen privezan o nit dugu 80 cm vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 3 okreta u sekundi. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertik...
Kamen privezan o nit dugu 80 cm vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 3 okreta u sekundi. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertik...
Kamen privezan o nit dugu 80 cm vrtimo u vertikalnoj ravnini tako da učini 3 okreta u sekundi. Na koju će visinu odletjeti kamen ako nit pukne upravo u trenutku kad je brzina kamena usmjerena vertik...
Kamen privezan na niti dugoj 50 cm kruži jednoliko u vertikalnoj ravnini. Pri kolikoj će periodi nit puknuti ako se zna da nit izdrži napetost koja je jednaka deseterostrukoj težini kamena? (g=9.81 ...
Kamen je bačen vertikalno prema gore brzinom 30 m/s. Jednu sekundu kasnije drugi je kamen bačen s istog mjesta prema gore tako da su se sudarili u trenutku kada je prvi dostigao najveću visinu. Kojo...
Kamen je bačen vertikalno prema gore brzinom 30 m/s. Jednu sekundu kasnije drugi je kamen bačen s istog mjesta prema gore tako da su se sudarili u trenutku kada je prvi dostigao najveću visinu. Kojo...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana