Kojom se najmanjom brzinom mora okretati vedro s vodom u vertikalnoj ravnini da se voda ne prolijeva? (g-ubrzanje sile teže)


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{r}, \quad \mathrm{g}, \quad \mathrm{v}=? Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot \frac{x^{2}}{r} . Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je \mathrm{G} sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Budući da se voda ne smije proliti iz vedra, sila teže G mora po iznosu biti jednaka centripetalnoj sili \mathrm{F}_{\mathrm{cp}} : G=F_{c p} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{r} / \cdot \frac{r}{m} \Rightarrow v^{2}=r \cdot g \Rightarrow v^{2}=r \cdot g / \sqrt{ } \Rightarrow v=\sqrt{r \cdot g} Vježba 144 Kojom se najmanjom brzinom mora okretati vedro s vodom u vertikalnoj ravnini da se voda ne prolijeva, ako je polumjer rotacije 9.81 \mathrm{~m} ?\left(\mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Automobil vozi brzinom 72 km/h. Na kojoj najmanjoj udaljenosti ispred pješačkog prijelaza (zebre) mora početi kočiti da bi se pred njim zaustavio. Faktor trenja kotača s cestom jest 0.4( g=10 m/s²)....
Automobil vozi brzinom 72 km/h. Na kojoj najmanjoj udaljenosti ispred zebre (pješačkog prijelaza) mora početi kočiti da bi se pred njom zaustavio? Faktor trenja kotača s cestom jest 0.4 (g=10 m/s²)....
Položaj središta mase elektrona poznat je s točnošću Δx = 2μm. Procijeni najmanju grešku s kojom se može odrediti njegova brzina. (masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, Planckova konstanta ℏ=1.055⋅10⁻...
Na površini ulja, indeksa loma n = 1.40, nalazi se staklena planparalelna ploča. Iznad nje je zrak. Pod kojim najmanjim kutom treba pasti svjetlosna zraka na graničnu plohu ulje - staklo (dolazeći i...
Kaskaderski automobil duljine 4 m zalijeće se s visine 3 m preskačući jarak širine 12 m. Kolika je najmanja brzina kojom automobil može preskočiti jarak? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Kaskaderski automobil duljine 4 m zalijeće se s visine 3 m preskačući jarak širine 12 m. Kolika je najmanja brzina kojom automobil može preskočiti jarak? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana