Izračunaj kinetičku energiju valjka promjera 0.3 m, koji se vrti oko svoje osi, ako mu je masa 2 ⋅ 10³ kg i učini 200 ophoda u minuti.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{d}=2 \cdot \mathrm{r}=0.3 \mathrm{~m} \Rightarrow \mathrm{r}=0.15 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~m}=2 \cdot 10^{3} \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{n}=200 \mathrm{okr}, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, E_{k}=? Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Kutna brzina \omega iznosi: \omega=2 \cdot \pi \cdot v, gdje je v frekvencija (učestalost, broj okreta u jedinici vremena) v=\frac{n}{t} \Rightarrow \omega=2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{t} . Kinetička energija tijela koje rotira kutnom brzinom \omega je: E_{k}=\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2}, gdje je I moment ustrajnosti (tromosti). Moment ustrajnosti (tromosti) za puni valjak mase \mathrm{m} i polumjera baze r, s obzirom na os koja prolazi kroz centar mase okomito na bazu valjka je: I=\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} . Kinetička energija valjka koji se vrti oko svoje osi iznosi: I=\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} \left.\omega=2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{t} }\end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l}\text { metoda } \\ \text { supstitucije }\end{array}\right] \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} \cdot\left(2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{t}\right)^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{4} \cdot m \cdot r^{2} \cdot 4 \cdot\left(\pi \cdot \frac{n}{t}\right)^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^{2} \Rightarrow E_{k}=\frac{1}{4} \cdot m \cdot r^{2} \cdot 4 \cdot\left(\pi \cdot \frac{n}{t}\right)^{2} \Rightarrow E_{k}=m \cdot r^{2} \cdot\left(\pi \cdot \frac{n}{t}\right)^{2}=2 \cdot 10^{3} \mathrm{~kg} \cdot(0.15 \mathrm{~m})^{2} \cdot\left(\pi \cdot \frac{200 \mathrm{okr}}{60 \mathrm{~s}}\right)^{2}=4934.8 \mathrm{~J} . Vježba 157 Izračunaj kinetičku energiju valjka promjera 0.3 \mathrm{~m}, koji se vrti oko svoje osi, ako mu je masa 2 \mathrm{t} i učini 100 ophoda u pola minute. Rezultat: \quad 4934.8 \mathrm{~J}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunaj količinu gibanja i kinetičku energiju elektrona koji se giba brzinom v  = 0.85 c ( gdje je c brzina svjetlosti u vakuumu).
Izračunaj: Tko ima veću kinetičku energiju: automobil mase 1,2 t koji se giba brzinom od 130 km/h
Izračunajte kinetičku energiju rotacije Zemlje uzevši u obzir masu Zemlje 6 ⋅ 10²⁴ kg i polumjer Zemlje 6.4 ⋅ 10⁶ m.(1 dan  = 24 h)
Tijelo mase 0.2 kg klizi niz kosinu i prijeđe visinsku razliku od 10 m. Izračunajte kinetičku energiju tijela na kraju puta, ako je krenulo iz stanja mirovanja, a sila trenja je zanemariva. (ubrzanj...
Snop svjetlosti valne duljine 555 nm pada na metalnu površinu za koju je granična valna duljina jednaka 732 nm. Izračunajte maksimalnu kinetičku energiju elektrona. (brzina svjetlosti u praznini c =...
Na tijelo mase 2 kg djeluje stalna sila intenzitetom od 9 N. Ako se tijelo pokrenulo iz mirovanja i gibalo bez trenja izračunajte brzinu i kinetičku energiju nakon prijeđenog puta od 1 m.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana