Kako se mijenja kutna akceleracija kružne plocce na koju djeluje stalni zakretni moment ako pri istoj masi povećamo njezin polumjer dva puta?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathbf{M}=\text { konst., } \quad \mathrm{m}=\text { konst. }, \quad \mathrm{r}_{2}=2 \cdot \mathrm{r}_{1}, \quad \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=? Tijelo će rotirati jednoliko ubrzano ako na njega djeluje stalan moment sile M, koji još zovemo zakretnim momentom. Osnovni zakon rotacije pišemo: M=\alpha \cdot I \Rightarrow \alpha=\frac{M}{I} Moment sile M koji okreće tijelo jednak je umnošku momenta tromosti I tijela i kutne akceleracije \alpha. Moment tromosti (ustrajnosti) kružne ploče mase m i polumjera r, s obzirom na os koja prolazi okomito njezinim središtem iznosi: I=\frac{1}{2} \cdot m \cdot r^{2} Neka je \alpha_{1} kutna akceleracija kružne ploče prije povećanja njezinog polumjera, a \alpha_{2} kutna akceleracija kružne ploče poslije povećanja njezinog polumjera dva puta. Računamo omjer kutnih akceleracija: \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{\frac{M}{I_{2}}}{\frac{M}{I_{1}}} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{\frac{M}{I_{2}}}{\frac{M}{I_{1}}} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{I_{1}}{I_{2}} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot r_{1}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot r_{2}^{2}} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{\frac{1}{2} \cdot m \cdot r_{1}^{2}}{\frac{1}{2} \cdot m \cdot r_{2}^{2}} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{r_{1}^{2}}{r_{2}^{2}} \Rightarrow \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\left(\frac{r_{1}}{r_{2}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\left(\frac{r_{1}}{2 \cdot r_{1}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\left(\frac{r_{1}}{2 \cdot r_{1}}\right)^{2} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2} \Rightarrow \frac{\alpha_{2}}{\alpha_{1}}=\frac{1}{4} \Rightarrow \alpha_{2}=\frac{1}{4} \cdot \alpha_{1} . Kutna akceleracija postaje četiri puta manja. Vježba 158 Kako se mijenja kutna akceleracija kružne ploče na koju djeluje stalni zakretni moment ako pri istoj masi povećamo njezin polumjer tri puta? Rezultat: Kutna akceleracija postaje devet puta manja.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kako se mijenja sila uzgona na tijelo koje smo čitavo uronili u tekućinu ako ga spuštamo ili dižemo u tekućini?
Kako se mijenja temperatura apsolutnog crnog tijela ako se snaga njegova zračenja poveća 16 puta?
Kako se mijenja brzina reakcije 2 NO + O2 --> 2 NO2 ako se volumen posude poveća 2x? Meni uporno ispada: smanji se za 4. Odgovor nije tocan, sudeći po rješenjima. Molim pomoć. Hvala lijepa!
Kako se mijenja stupanj uredenosti sustava i gustoca porastom temperature?Gdje ce cista voda prije prokljucati u Sl Brodu ili Triglavu? Pri kojem uvjetu je vreliste vode nize od 100 a pri kojem vise?
Kako se mijenja topljivost natrijeva klorida promjenom temperature otopine ?
Kako se mijenja brzina reakcije 2NO + O2 --> 2NO2 ako se volumen reakcijske posude poveća 2 puta?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana