Dječak na vrtuljku u 2 minute obiđe 10 puta kružnu stazu. Kolika je frekvencija kružnog gibanja?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{t}=2 \mathrm{~min}=120 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{n}=10 \mathrm{okr}, \quad v=? Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Frekvencija ili učestalost je broj okreta u jedinici vremena (u 1 sekundi): v=\frac{n}{t} Frekvencija kružnog gibanja dječaka na vrtuljku iznosi: v=\frac{n}{t}=\frac{10}{120 \mathrm{~s}}=0.083 \frac{1}{\mathrm{~s}}=0.083 \mathrm{~s}^{-1}=0.083 \mathrm{~Hz} . Vježba 165 Dječak na vrtuljku u 4 minute obiđe 20 puta kružnu stazu. Kolika je frekvencija kružnog gibanja? Rezultat: \quad 0.083 \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dječak na klizaljkama stoji na ledu iza sanjki. Odgurne ih brzinom v₁ = 10 m/s, a on se pritom počne gibati u suprotnom smjeru. Koliki je rad obavio dječak ako je masa sanjki m₁ = 15 kg, a masa dječ...
Dječak na klizaljkama stoji na ledu iza sanjki. Odgurne sanjke davši im brzinu v₁ = 10 m/s, a on se pritom giba u suprotnom smjeru. Koliki rad obavi dječak ako je masa sanjki m₁ = 15 kg, a masa dječ...
Na njihaljci su otac i sin. Masa oca je 85 kg, a dječaka 32 kg. Ako je dječak na kraju njihaljke i na udaljenosti 150 cm od oslonca na kolikoj udaljenosti treba sjediti otac da bi se mogli uspješno ...
Djevojčica i dječak stoje na obali rijeke i odmaraju se slušajući cvrkut ptice. Djevojčica koja se nalazi na udaljenosti 75 cm od ptice mjeri zvuk intenziteta 2.1 ⋅ 10⁻⁸ W/m². Koliki intenzitet zvuk...
Dječak se zatrči na klizalište i počne klizati brzinom 5.2 m/s. Koliki je faktor trenja između dječakovih cipela i leda, ako se dječak zaustavi nakon 4.7 s?( g=9.81 m/s²)
Dječak se zatrči na klizalište i počne klizati brzinom 5.2 m/s. Koliki je faktor trenja između dječakovih cipela i leda, ako se dječak zaustavi nakon 4.7 s?( g=10 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana