Automobil putuje brzinom stalnoga iznosa po vodoravnoj kružnoj cesti. Rezultantna sila na automobil je: A. jednaka nuli, B. usmjerena u smjeru gibanja automobila, C. usmjerena prema središtu kruga kojega opisuje cesta,


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice. Budući da se automobil giba brzinom stalnoga iznosa po vodoravnoj kružnoj cesti, rezultantna sila na nj je usmjerena prema središtu kruga kojega opisuje cesta. Odgovor je pod C. Vježba 174 Tijelo se giba pravocrtno stalnom brzinom. Rezultantna sila na tijelo je: A. jednaka nuli, B. usmjerena u smjeru gibanja automobila, C. usmjerena prema središtu kruga kojega opisuje cesta, D. usmjerena od središta kruga kojega opisuje cesta. \section{Rezultat:}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Automobil putuje brzinom stalnoga iznosa po vodoravnoj kružnoj cesti. Rezultantna sila na automobil je: A. jednaka nuli, B. usmjerena u smjeru gibanja automobila, C. usmjerena prema središtu kruga k...
Jednu četvrtinu puta automobil se giba brzinom 15 m/s, a srednja brzina na cijelom putu je 20 m/s. Kolika je brzina automobila na drugom dijelu puta?
Na prvoj trećini puta automobil se giba brzinom v₁, a na ostalom dijelu puta brzinom 54 km/h. Srednja brzina automobila na cijelom putu je 36 km/h. Kolika je brzina v₁ ?
Automobil se giba stalnom brzinom duž horizontalne ceste po kružnoj stazi polumjera 150 m. Koeficijent statičkog trenja između guma i površine ceste je 0.85. Koju maksimalnu brzinu automobil može im...
Automobil se giba po kružnoj cesti polumjera r (crtež). Kada automobil dođe iz položaja A u položaj B koliki je njegov pomak? $$ \begin{array}{rlr} \text { A. } r \cdot \sqrt{2} \text { jugozapa...
Automobil se giba po kružnoj cesti polumjera r (crtež). Kada automobil dođe iz položaja A u položaj B koliki je put prešao? A. $r \cdot \sqrt{2}$ B. $\frac{3}{2} \cdot r \cdot \pi$ C. 2 ⋅ r ⋅ π D. ...
Automobil vOzi po horizontalnoj cesti brzinom 36 km/h. U jednom trenutku vozač isključi motor i automobil se zaustavi budući da je s isključenim motorom prešao 150 m. Koliko se dugo automobil gibao ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana