Brzina gibanja vozila čiji kotači imaju promjer 1.5 m iznosi 54 km/h. a) Kolika je njihova kutna brzina? b) Koliko okretaja napravi kotač na putu od 100 m ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{d}=1.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=54 \mathrm{~km} / \mathrm{h}=[54: 3.6]=15 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{s}=100 \mathrm{~m}, \quad \omega=?, \quad \mathrm{n}=? Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Obodna (linearna) brzina iznosi: \mathrm{V}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v, gdje je r polumjer kružnice, v frekvencija (broj okreta u jedinici vremena). Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Između obodne (linearne) brzine v i kutne brzine \omega neke čestice pri rotaciji po kružnici polumjera r vrijedi odnos a) Računamo kutnu brzinu kotača. Budući da je brzina vozila jednaka obodnoj (linearnoj) brzini točaka na rubovima kotača, vrijedi: \omega=\frac{\mathrm{v}}{r} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} r=\frac{d}{2} \\ d-\text { promjer kruga } \\ r-\text { polumjer kruga } \end{array}\right] \Rightarrow \omega=\frac{\mathrm{v}}{\frac{d}{2}} \Rightarrow \omega=\frac{2 \cdot \mathrm{v}}{d}=\frac{2 \cdot 15 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{1.5 \mathrm{~m}}=20 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} . b) Računamo broj okretaja kotača na putu s. n=\frac{s}{O} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { opseg kruga } \\ O=d \cdot \pi \end{array}\right] \Rightarrow n=\frac{s}{d \cdot \pi}=\frac{100 m}{1.5 m \cdot \pi}=21.2 \text { okretaja } Vježba 175 Brzina gibanja vozila čiji kotači imaju promjer 3 \mathrm{~m} iznosi 108 \mathrm{~km} / \mathrm{h} . Kolika je njihova kutna brzina? Rezultat: \quad 20 \mathrm{rad} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton se giba u homogenome magnetskom polju iznosa 55μT okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 10⁵ m/s. Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (Naboj protona Q = ...
Površinom brze rijeke velikog pada slobodno pluta čamac vrlo glatkog dna tako da je trenje zanemarivo. Brzina gibanja čamca niz rijeku je: C. manja od brzine toka rijeke D. jednaka brzini kojom je...
Automobil krene iz stanja mirovanja i giba se jednoliko ubrzano 10 s, nakon čega se 10 s giba brzinom 20 m/s, te u 10 s jednoliko usporava do stanja mirovanja. Kolika je prosječna brzina gibanja aut...
Autobus, koji vozi od Zagreba do Splita, prijeđe prvu trećinu puta srednjom brzinom 80 km/h, drugu trećinu puta srednjom brzinom 55 km/h, a treću trećinu puta srednjom brzinom 60 km/h. Kolika je sre...
Automobil se giba duž pravca tako da mu prijeđeni put ovisi o vremenu po izrazu $$ s(t)=v_{0} \cdot t+\frac{1}{2} \cdot a \cdot t^{2}, \quad v_{0}=10 \frac{m}{s}, \quad a=10 \frac{m}{s^{2}} . $$...
Temperatura idealnog plina poveća se s 40 K na 160 K. Kako će se promijeniti srednja brzina nasumičnog gibanja atoma tog plina?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana