Izračunajte kutnu brzinu satne, minutne i sekundne kazaljke sata.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

1 dan =24 \mathrm{~h}, \quad 1 \mathrm{~h}=60 \mathrm{~min}, \quad 1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \omega_{1}=?, \quad \omega_{2}=?, \quad \omega_{3}=? Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Kutna brzina ili često zvana kružna frekvencija izračunava se po formuli \omega=\frac{2 \cdot \pi}{T} gdje je T perioda (vrijeme jednog titraja ili okretaja). a) Satna kazaljka okrene se jednom oko svoje osi za 12 sati. Njezina je perioda: T_{1}=12 h \Rightarrow T_{1}=12 \cdot 3600 s \Rightarrow T_{1}=43200 s . Kutna brzina iznosi: \omega_{1}=\frac{2 \cdot \pi}{T_{1}}=\frac{2 \cdot \pi}{43200 \mathrm{~s}}=1.454 \cdot 10^{-4} \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} b) Minutna kazaljka okrene se jednom oko svoje osi za 1 sat. Njezina je perioda: T_{2}=1 \mathrm{~h} \Rightarrow T_{2}=3600 \mathrm{~s} . Kutna brzina iznosi: \omega_{2}=\frac{2 \cdot \pi}{T_{2}}=\frac{2 \cdot \pi}{3600 s}=1.745 \cdot 10^{-3} \frac{\mathrm{rad}}{s} c) Sekundna kazaljka okrene se jednom oko svoje osi za 1 minutu. Njezina je perioda: T_{3}=1 \min \Rightarrow T_{3}=60 \mathrm{~s} . Kutna brzina iznosi: \omega_{3}=\frac{2 \cdot \pi}{T_{3}}=\frac{2 \cdot \pi}{60 \mathrm{~s}}=1.047 \cdot 10^{-1} \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} Vježba 176 Kolika je kutna brzina rotacije Zemlje oko svoje osi? Rezultat: \quad 7.272 \cdot 10^{-5} \mathrm{rad} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uz pretpostavku da se Mjesec giba oko Zemlje po kružnici izračunajte: a) kutnu brzinu b) obodnu brzinu c) centripetalnu akceleraciju Mjeseca. (ophodno vrijeme Mjeseca oko Zemlje T  = 27...
Izračunaj kutnu brzinu Zemlje pri gibanju oko Sunca.
Kotač zamašnjak jednoliko povećava brzinu okretaja te nakon 10 sekundi ima 720 okreta u min. Izračunaj kutnu akceleraciju i linearnu akceleraciju točke koja je 1 m udaljena od središta zamašnjaka. ...
Nakon iskapčanja motora, ventilator, koji se vrtio sa 900 okr./min, počinje jednoliko usporavati i zaustavi se nakon 30 s. Potrebno je izračunati kutnu akceleraciju α i ukupan broj okretaja što ih j...
Optička rešetka ima 4000 zareza na 1 cm. Paralelan snop svjetlosti dvaju valnih duljina λ₁ = 656 nm i λ₂ = 410 nm upada na rešetku okomito. Izračunajte kutnu disperziju (razlika ogibnih kutova) izme...
Kotač promjera 80 cm ima moment tromosti 200 kg m². Izračunaj kutnu akceleraciju kotača ako na njegov rub djeluje stalna tangencijalna sila 250 N.