Gibajući se jednoliko po kružnici materijalna točka 340 puta obiđe kružnicu za 2.2 minute. Nađi kutnu brzinu materijalne točke.


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{n}=340, \quad \mathrm{t}=2.2 \min =[2.2 \cdot 60]=132 \mathrm{~s}, \quad \omega=? Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Kutove pri rotaciji izražavamo redovito u radijanima. Ako se tijelo jednom okrene oko čvrste osi kažemo da je načinilo jedan okret ili "opisalo kut 2 \pi rad ili 360^{\circ} ". Vrijedi: 1 \mathrm{okret}=2 \pi \mathrm{rad}=360^{\circ} \text {. } Kutna brzina \omega iznosi: \omega=2 \cdot \pi \cdot v, gdje je v frekvencija (učestalost, broj okreta u jedinici vremena). Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Frekvencija ili učestalost je broj okreta u jedinici vremena (u 1 sekundi): v=\frac{n}{t} gdje je n broj okreta, t vrijeme za koje su okreti učinjeni. Kutna brzina materijalne točke iznosi: \left.\begin{array}{l} v=\frac{n}{t} \\ \omega=2 \cdot \pi \cdot v \end{array}\right\} \Rightarrow\left[\begin{array}{l} \text { metoda } \\ \text { supstitucije } \end{array}\right] \Rightarrow \omega=2 \cdot \pi \cdot \frac{n}{t}=2 \cdot \pi \cdot \frac{340}{132 \mathrm{~s}}=16.18 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} . Vježba 188 Gibajući se jednoliko po kružnici materijalna točka 680 puta obiđe kružnicu za 4.4 minute. Nađi kutnu brzinu materijalne točke. Rezultat: \quad 16.18 \mathrm{rad} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je centripetalna akceleracija tijela koje jednoliko gibajući se po kružnici polumjera 1.6 m napravi 120 okreta u minuti? Kolika mu je pritom obodna brzina?
Gibajući se jednoliko ubrzano iz mirovanja, automobil prijeđe 90 m za 6 s. Kolikom se akceleracijom ubrzavao automobil?
Gibajući se jednoliko pravocrtno brzinom 20 m/s tijelo dobije ubrzanje 1.5 m/s² i tako prevali put duljine 100 m. Koliko se vremena tijelo gibalo ubrzano?
Vlak krene sa postaje gibajući se jednoliko ubrzano. Motritelj koji se nalazi pored pruge, na početku kompozicije, ustanovi da je prvi vagon prošao pored njega za t₁ = 4 s. Koliko će vremena trajati...
Ut = 0 putnički vlak, gibajući se jednoliko, prolazi postajom A brzinom 100 km/h. Istodobno iz postaje B udaljene 2 km polazi prema postaji A teretni vlak s vučnom silom lokomotive 10⁵ N. Vlakovi se...
Tijelo, mase 50 g, krene iz mirovanja i za vrijeme 5 s prijeđe put 2 m gibajući se jednoliko ubrzano. Nađi silu koja djeluje na tijelo.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana