Polumjer R kružne putanje satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad, \quad B . R=\frac{v^{2}}{g} \quad, \quad C . R=\frac{v^{2}}{g^{2}} \quad, \quad \text { D. } R=v \cdot g $$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

g, \quad v, \quad R=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r}, gdje je v obodna ili linearna brzina. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Budući da je sila teža uzrok kružnog gibanja satelita, jer djeluje kao centripetalna sila koja mijenja smjer brzine, mora sila teža \mathrm{G} biti jednaka centipetalnoj sili \mathrm{F}_{\mathrm{cp}}. G=F_{c p} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{R} \Rightarrow m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{R} / \cdot \frac{R}{m \cdot g} \Rightarrow R=\frac{v^{2}}{g} . \section{Odgovor je pod B.}

Vježba

Koliku bismo brzinu morali dati satelitu da obleti Zemlju usporedno s njezinom površinom i blizu nje, ako zanemarimo otpor zraka. Polumjer Zemlje je R. A \cdot v=R \cdot g \quad, \quad B \cdot v=R^{2} \cdot g \quad, \quad C \cdot v=\frac{R^{2}}{g} \quad, \quad D \cdot v=\sqrt{R \cdot g} \section{Rezultat: \quad D.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Polumjer R kružne putanje satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad, \quad B . R=\frac{v^{2}}{g} \quad, \quad C . R=\frac{v^...
Tijelo mase m vrti se po kružnoj putanji privezano na nit koja može izdržati silu 6.3 N. Kružna putanja je u vodoravnoj ravnini, a polumjer joj iznosi 0.4 m. Perioda vrtnje tijela je 2.1 s. Koliku n...
Polumjer R kružne staze satelita koji se giba brzinom v tik uz površinu Zemlje može se izračunati iz formule: $$ A . R=\frac{v}{g} \quad \text { B. } R=\frac{v^{2}}{g} \quad \text { C. } R=\frac{...
Elektron energije 300 eV uleti okomito u magnetno polje indukcije 2 mT. Koliki je polumjer kružne staze ovog elektrona? (naboj elektrona e = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, 1 elekt...
Elektron kinetičke energije 200 eV uleti u homogeno magnetsko polje indukcije 5 mT okomito na silnice magnetskog polja. Koliki je polumjer kružne staze po kojoj se giba elektron? (masa elektrona m ...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...
Zamašnjak ima oblik kružne ploče, masu 50 kg i polumjer 0.2 m. Zavrtjeli smo ga do brzine 480okr/min i zatim prepustili samome sebi. Pod utjecajem trenja on se zaustavio. Koliki je moment sile trenj...