Odredite omjer najvećih brzina pri kojima automobil može sigurno svladati isti zavoj na horizontalnoj položenoj cesti pri suhom vremenu i po snijegu. Faktor statičkog trenja u uvjetima suhog vremena je 0.9, a u snježnim uvjetima 0.1.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mu_{1}=0.9, \quad \mu_{2}=0.1, \quad \frac{v_{1}}{v_{2}}=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r}, gdje je v obodna ili linearna brzina. Silu kojom Zemlja privlači sva tijela nazivamo silom težom. Pod djelovanjem sile teže sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G sila teža, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Budući da je trenje sila koja prisiljava automobil da se giba kružnom cestom (zavojem), slijedi: \begin{aligned} F_{c p}=F_{t r} & \Rightarrow F_{c p}=\mu \cdot G \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=\mu \cdot m \cdot g \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=\mu \cdot m \cdot g / \cdot \frac{r}{m} \Rightarrow \\ & \Rightarrow v^{2}=\mu \cdot g \cdot r \Rightarrow v^{2}=\mu \cdot g \cdot r / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow v=\sqrt{\mu \cdot g \cdot r} . \end{aligned} Računamo omjer brzina \begin{gathered} v_{1}=\sqrt{\mu_{1} \cdot g \cdot r} \text { i } v_{2}=\sqrt{\mu_{2} \cdot g \cdot r} . \\ \frac{v_{1}}{v_{2}}=\frac{\sqrt{\mu_{1} \cdot g \cdot r}}{\sqrt{\mu_{2} \cdot g \cdot r}} \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{\frac{\mu_{1} \cdot g \cdot r}{\mu_{2} \cdot g \cdot r}} \Rightarrow v_{1}=\sqrt{\frac{\mu_{1} \cdot g \cdot r}{\mu_{2} \cdot g \cdot r}} \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{\frac{\mu_{1}}{\mu_{2}}} \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{\frac{0.9}{0.1}} \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=\sqrt{9} \Rightarrow \frac{v_{1}}{v_{2}}=3 . \end{gathered}

Vježba

Odredite omjer najvećih brzina pri kojima automobil može sigurno svladati isti zavoj na horizontalnoj položenoj cesti pri suhom vremenu i po snijegu. Faktor statičkog trenja u uvjetima suhog vremena je 0.8, a u snježnim uvjetima 0.2 . Rezultat: 2 .

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odredite omjer najvećih brzina pri kojima automobil može sigurno svladati isti zavoj na horizontalnoj položenoj cesti pri suhom vremenu i po snijegu. Faktor statičkog trenja u uvjetima suhog vremena...
Odredite omjer najvećih brzina pri kojima automobil može sigurno svladati isti zavoj na horizontalnoj položenoj cesti pri suhom vremenu i po snijegu. Faktor statičkog trenja u uvjetima suhog vremena...
Odredite omjer naboja i mase (Q:m) za česticu koja se ubrza iz mirovanja i postigne brzinu 1.2 ⋅ 10⁷ m/s zbog razlike potencijala od 400 V.
Odredite omjer frekvencija v₁ i v₂ osnovnih tonova željezne i srebrne žice. Žice imaju jednake duljine, poprečne presjeke i jednako su napete. (gustoća željeza ρ₁ = 7800 kg/m³, gustoća srebra ρ₂ = 1...
Elektron se giba u magnetnom polju gustoće toka 10 T brzinom 3 ⋅ 10⁷ m/s okomito na smjer polja. Odredite omjer sile kojom magnetno polje djeluje na elektron i težine elektrona. (naboj elektrona e =...
Mali i veliki kotač povezani su remenom. Mali kotač ima polumjer 30 cm, a veliki 120 cm. a) Ako je kutna brzina malog kotača 12 rad / s, kolika je kutna brzina velikog kotača? b) Kolika ...
Odredite molekulsku formulu spoja u kojemu je omjer masa ugljika i vodika 4,80 : 1,01. Relativna molekulska masa spoja iznosi 58,1.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana