Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnici različitih polumjera r i R. Pritom je R = 2⋅ r. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta u drugom i prvom slučaju? $$ \text { A. } F_{2}=\frac{1}{4} \cdot F_{1} \quad, \quad \text { B. } F_{2}=\frac{1}{2} \cdot F_{1} \quad, \quad C . F_{2}=F_{1} \quad, \quad \text { D. } F_{2}=2 \cdot F_{1} $$


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{m}_{1}=\mathrm{m}_{2}=\mathrm{m}, \quad \mathrm{r}, \quad \mathrm{R}=2 \cdot \mathrm{r}, \quad \mathrm{v}_{1}=\mathrm{v}_{2}=\mathrm{v}, \quad \frac{F_{2}}{F_{1}}=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r}, gdje je v obodna ili linearna brzina. 1.inačica Iz formule za centripetalnu silu vidi se da je sila F obrnuto razmjerna polumjeru r, ako su masa m i brzina v stalne. F=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow F=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow F \sim \frac{1}{r} . Budući da se polumjer u drugom slučaju povećao dva puta, nova sila bit će manja dva puta od prijašnje sile, tj. vrijedi: F_{2}=\frac{1}{2} \cdot F_{1} Odgovor je pod B. 2.inačica \begin{aligned} & \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{m \cdot \frac{v^{2}}{2 \cdot r}}{m \cdot \frac{v^{2}}{r}} \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{1}} \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{F_{2}}{F_{1}}=\frac{1}{2} / \cdot F_{1} \Rightarrow F_{2}=\frac{1}{2} \cdot F_{1} \cdot \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 195 Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnici različitih polumjera \mathrm{r} i R. Pritom je \mathrm{R}=0.5 \cdot \mathrm{r}. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta u drugom i prvom slučaju? \text { A. } F_{2}=\frac{1}{4} \cdot F_{1} \quad, \quad \text { B. } F_{2}=\frac{1}{2} \cdot F_{1} \quad, \quad C . F_{2}=F_{1} \quad, \quad \text { D. } F_{2}=2 \cdot F_{1} Rezultat:

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnici različitih polumjera r i R. Pritom je R = 2⋅ r. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta u drugom i...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera r₁ i r₂. Pritom je r₂ = 2 ⋅ r₁. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Koliki je omjer sila napetosti...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁iR₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti u drugom i ...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Kakav je odnos sila napetosti ...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta F u...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Ophodno vrijeme (perioda) oba kamena je isto. Kakav je odnos sila napetosti ...
Dva kamena jednakih masa kruže u horizontalnoj ravnini po kružnicama različitih polumjera R₁ i R₂. Pritom je R₂ = 2 ⋅ R₁. Obodna brzina oba kamena je jednaka. Kakav je odnos sila napetosti užeta F u...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana