Tijelo mase m = 1 kg giba se jednoliko po kružnici polumjera r = 0.25 m. Kolika je centripetalna sila ako je frekvencija kruženja v = 2 Hz?


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{m}=1 \mathrm{~kg}, \quad \mathrm{r}=0.25 \mathrm{~m}, \quad v=2 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{~F}=? Centripetalna sila \mathrm{F}_{\mathrm{cp}} uzrokuje jednoliko kružno gibanje tijela, a djeluje okomito na smjer brzine gibanja prema središtu kružne putanje. Da bi se tijelo gibalo po kružnici, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila koja ima smjer prema središtu kružnice F_{c p}=m \cdot 4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot v^{2} gdje je m masa tijela, r polumjer kružnice po kojoj tijelo rotira, v frekvencija (broj okretaja u jedinici vremena). Centripetalna sila iznosi: F_{c p}=m \cdot 4 \cdot \pi^{2} \cdot r \cdot v^{2}=1 \mathrm{~kg} \cdot 4 \cdot \pi^{2} \cdot 0.25 \mathrm{~m} \cdot\left(2 \frac{1}{s}\right)^{2}=39.48 \mathrm{~N}

Vježba

Tijelo mase \mathrm{m}=0.5 \mathrm{~kg} giba se jednoliko po kružnici polumjera \mathrm{r}=0.5 \mathrm{~m} . Kolika je centripetalna sila ako je frekvencija kruženja v=2 \mathrm{~Hz} ? Rezultat: 39.48 \mathrm{~N}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Izračunajte ubrzanje tijela u sustavu prikazanom na slici ako je m₁ = 1 kg i m₂ = 3 kg. Zanemarite masu niti i kolotura. Faktor trenja između tijela mase m₂i i stola iznosi 0.04. (ubrzanje slobodnog...
Na tijelo mase 1 kg koje se giba jednoliko udesno, počne djelovati sila, kako je prikazano na slici. Kako će to utjecati na smjer gibanja tijela? A. Tijelo će početi ubrzavati, ali se neće odvojit...
Tijelo mase 1 kg harmonijski titra. Brzina titranja tijela mijenja se u vremenu po formuli $v=9 \frac{m}{s} \cdot \cos \left(\pi \cdot s^{-1} \cdot t\right) .$ Kolika je ukupna energija titranja ti...
Dvije okomite sile, 4 N i 3 N, djeluju na tijelo mase 1 kg koje se nalazi na podu. Koliko je ubrzanje, ako zanemarimo silu trenja? A. $3 \frac{m}{s}$ B. $4 \frac{m}{s}$ C. $5 \frac{m}{s}$ D. $7 \fra...
Tijelo mase 1 kg bačeno je vertikalno uvis brzinom 10 m/s. Kolika mu je promjena gravitacijske potencijalne energije nakon što se gibalo jednu sekundu? (g=9.81 m/s²)
Tijelo mase 1 kg leži na površini stola visokog 1 m. Zbog kratkotrajnog djelovanja sile, tijelo je dobilo početnu brzinu 2 m/s. Pošto je tijelo došlo do ruba stola, palo je na pod. Kolika se toplina...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana