Koliki je moment para sila pri zakretanju upravljača automobila ako promjer upravljača iznosi 35 cm, a sila svake ruke 3 N ?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{d}=35 \mathrm{~cm}=0.35 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~F}=3 \mathrm{~N}, \quad \mathrm{M}=? Par ili spreg sila je poseban slučaj dviju antiparalelnih sila (sile su jednake veličine, usporedne su, ali suprotnog smjera). Moment para sila jednak je umnošku jedne od sila i udaljenosti između njihovih hvatišta. Računamo moment para sila pri zakretanju upravljača automobila. \left.\begin{array}{c} F_{1}=F \\ F_{2}=F \end{array}\right\} \Rightarrow M=F \cdot d=3 \mathrm{~N} \cdot 0.35 \mathrm{~m}=1.05 \mathrm{~N} \cdot \mathrm{m}

Vježba

Koliki je moment para sila pri zakretanju upravljača automobila ako promjer upravljača iznosi 30 \mathrm{~cm}, a sila svake ruke 3 \mathrm{~N} ? Rezultat: \quad 0.9 \mathrm{Nm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Koliki je moment tromosti Zemljine kugle ako uzmemo da su srednji polumjer Zemlje 6400 km i srednja gustoća 5.5 ⋅ 10³ kg/m³ ?
Koliki je moment tromosti Zemljine kugle ako uzmemo da su srednji polumjer Zemlje 6400 km i srednja gustoća 5.5 ⋅ 10³ kg/m³.
Koliki je moment tromosti Zemljine kugle ako uzmemo da su srednji polumjer Zemlje 6400 km i srednja gustoća 5.5 ⋅ 10³ kg/m³ ?
Koliki je moment sile (zakretni moment) automobilskog motora koji pri 3600 okreta / min razvija snagu 29 kW ?
Koliki je moment tromosti, u odnosu na težišnu os, kugle čiji je polumjer 0.3 m. Kugla je izrađena od željeza gustoće 8300 kg/m³.
Drvo visine 12 m treba srušiti pomoću užeta privezanog na vrhu drveta koje se zateže silom 1000 N na udaljenosti od podnožja drveta 15 m. Koliki je moment sile kojom se djeluje na drvo?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana