Put koji prijeđe vrh sekundne kazaljke sata koja ima duljinu 2 cm tijekom 24 sata približno je jednak: A. 1.81 m B. 18.1m C. 181 m D. 1810 m


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=2 \mathrm{~cm}=0.02 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{t}=24 \mathrm{~h}=[24 \cdot 3600]=86400 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~s}=? Kružnica je skup svih točaka u ravnini jednako udaljenih od zadane točke (središta). Opseg kružnice polumjera r računa se po formuli: Kada se sekundna kazaljka sata jednom okrene oko svoje osi (kada opiše puni kut) prošlo je točno t_{1}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, a njezin vrh prešao je put s_{1} koji je jednak opsegu kružnice polumjera r: s_{1}=2 \cdot r \cdot \pi \text {. } Tijekom 24 sata sekundna kazaljka okrene se n=\frac{t}{t_{1}}=\frac{86400 s}{60 \mathrm{~s}}=1440 puta, a njezin vrh prevali put s jednak: \left.\begin{array}{c} s_{1}=2 \cdot r \cdot \pi \\ s=n \cdot s_{1} \end{array}\right\} \Rightarrow s=n \cdot 2 \cdot r \cdot \pi=1440 \cdot 2 \cdot 0.02 \mathrm{~m} \cdot \pi=180.96 \mathrm{~m} \approx 181 \mathrm{~m} . Odgovor je pod C.

Vježba

Put koji prijeđe vrh sekundne kazaljke sata koja ima duljinu 20 \mathrm{~mm} tijekom jednog dana približno je jednak: A. 1.81 \mathrm{~m} B. 18.1 \mathrm{~m} C. 181 \mathrm{~m} D. 1810 \mathrm{~m} \section{Rezultat:} C.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Tijelo slobodno pada s visine 120 m. Nađite put koji prijeđe u posljednjoj sekundi gibanja. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Tijelo slobodno pada s visine 120 m. Nađite put koji prijeđe u posljednjoj sekundi gibanja. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )
Vrijeme Života neke čestice dok miruje jednako je 10⁻⁷ s. Odredi put koji čestica prijeđe ako se giba brzinom 297000 km/s. (brzina svjetlosti u praznini c = 3 ⋅ 10⁸ m/s )
Nakon vremena t tijelo prijeđe put koji je opisan izrazom s = 3m + 5ms⁻¹ ⋅ t. Koji od ponuđenih grafova opisuje gibanje toga tijela? [] A. B. [] C. [] [] D.
Gibajući se stalnom brzinom 40 km/h automobil počne kočiti i nakon 4.6 s kočenja prijeđe dvostruki put od onog koji je prešao u prvih 1.5 s kočenja. Odredite akceleraciju kočenja.
Jedan automobil prijeđe put od 286 km za 2 h30 min, a drugi automobil prijeđe put od 350 km za 3 h4 min. Koji od njih ima veću brzinu?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana