Čestica kruži po stazi polumjera 0.1 m brzinom 9.6 ⋅ 10⁴ m/s. Kolika je frekvencija kruženja čestice?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

\mathrm{r}=0.1 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{v}=9.6 \cdot 10^{4} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \mathrm{v}=? Tijelo rotira kada se njegove čestice gibaju po kružnicama čija središta leže u istoj točki ili na istom pravcu. Frekvencija ili učestalost v je broj okreta u jedinici vremena (u 1 sekundi). Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Obodna (linearna) brzina iznosi: \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v, gdje je r polumjer kružnice, v frekvencija (broj okreta u jedinici vremena). \begin{aligned} \mathrm{v}=2 \cdot r \cdot \pi \cdot v \Rightarrow & 2 \cdot r \cdot \pi \cdot v=\mathrm{v} \Rightarrow 2 \cdot r \cdot \pi \cdot v=\mathrm{v} / \cdot \frac{1}{2 \cdot r \cdot \pi} \Rightarrow v=\frac{\mathrm{v}}{2 \cdot r \cdot \pi}=\\ &=\frac{9.6 \cdot 10^{4} \frac{m}{s}}{2 \cdot 0.1 m \cdot \pi}=1.53 \cdot 10^{5} \frac{1}{s}=1.53 \cdot 10^{5} \mathrm{~Hz} . \end{aligned}

Vježba

\breve{C} Cestica kruži po stazi polumjera 0.2 \mathrm{~m} brzinom 19.2 \cdot 10^{4} \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Kolika je frekvencija kruženja čestice? Rezultat: \quad 1.53 \cdot 10^{5} \mathrm{~Hz}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Čestica se giba brzinom v = 0.75 ⋅ c. Koliko je puta masa čestice veća od njezine mase u mirovanju? (c je brzina svjetlosti u vakuumu) $$ \begin{aligned} & m=\frac{m_{0}}{\sqrt{1-\frac{v^{2}}{c^...
Nabijena čestica uleti u homogeno magnetsko polje magnetske indukcije 0.52 T brzinom 2 ⋅ 10⁶ m/s. Koliki je specifični naboj čestice ako je ona u polju opisala luk polumjera 4 cm? Koja je to čestica...
Nabijena čestica naboja Q i mase m giba se po kružnici polumjera 4 cm u magnetskom polju indukcije 0.808 T. Ako se uz magnetsko uključi i ukršteno električno polje jakosti 2.5MV/m, staza čestice isp...
C̆ Cestica mase 6.64 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 3.2 ⋅ 10⁻¹⁹C ubrzana je razlikom potencijala 2.45MV. Tako ubrzana ulijeće u magnetsko polje indukcije 1.6 T. Pod pretpostavkom da je vektor brzine čestice ok...
Alfa - čestica mase 6.68 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja  + 2⋅ e ima energiju 2keV i ulijeće u magnetsko polje indukcije 0.2 T okomito na smjer silnica polja. Koliki je polumjer staze koju opisuje alfa $-\brev...
Ako čestica titra 8 puta u četiri sekunde, kolika je frekvencija vala? Ako je valu valna duljina 2 metra, kolika je brzina vala?

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana