Uz pretpostavku da se Mjesec giba oko Zemlje po kružnici izračunajte: a) kutnu brzinu b) obodnu brzinu c) centripetalnu akceleraciju Mjeseca. (ophodno vrijeme Mjeseca oko Zemlje T  = 27.32 dana, srednja udaljenost središta Zemlje i Mjeseca r=3.84⋅10⁸ m)


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{T}=27.32 dana =[27.32 \cdot 24 \cdot 3600]=2.36 \cdot 10^{6} \mathrm{~s}, \quad \mathrm{r}=3.84 \cdot 10^{8} \mathrm{~m}, \quad \omega=?, \quad \mathrm{v}=?, a_{\mathrm{cp}}=? Kada kruto tijelo rotira oko čvrste osi, sve se njegove čestice gibaju po koncentričnim kružnicama (koncentrične kružnice imaju zajedničko središte). Obodna (linearna) brzina iznosi: \mathrm{v}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T} gdje je r polumjer kružnice, T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). Kutna brzina \omega iznosi: \omega=\frac{2 \cdot \pi}{T} gdje je T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). Pri kružnom gibanju brzina stalno mijenja smjer. Promjenu smjera brzine uzrokuje centripetalna sila. Ona tijelu daje centripetalnu (radijalnu) akceleraciju usmjerenu prema središtu kružnice. a_{c p}=\frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot \hat{} gdje je r polumjer kružnice, T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). a) Budući da je zadano ophodno vrijeme T kutna brzina \omega iznosi: \omega=\frac{2 \cdot \pi}{T}=\frac{2 \cdot \pi}{2.36 \cdot 10^{6} s}=2.66 \cdot 10^{-6} s_{s}-1 b) Obodna brzina v kojom se Mjesec giba oko Zemlje je: \mathrm{v}=\frac{2 \cdot r \cdot \pi}{T}=\frac{2 \cdot 3.84 \cdot 10^{8} m \cdot \pi}{2.36 \cdot 10^{6} s}=1022.35 \frac{m}{s} c) Centripetalna (radijalna) akceleracija Mjeseca ima vrijednost: a_{c p}=\frac{4 \cdot \pi^{2}}{T^{2}} \cdot r \Rightarrow a_{c p}=\left(\frac{2 \cdot \pi}{T}\right)^{2} \cdot r=\left(\frac{2 \cdot \pi}{2.36 \cdot 10^{6} s}\right)^{2} \cdot 3.84 \cdot 10^{8} m=2.72 \cdot 10^{-3} \frac{m}{s}

Vježba

Uz pretpostavku da se Mjesec giba oko Zemlje po kružnici izračunajte centripetalnu akceleraciju Mjeseca. (ophodno vrijeme Mjeseca oko Zemlje T =27.32 dana, srednja udaljenost središta Zemlje i Mjeseca \left.\mathrm{r}=3.84 \cdot 10^{5} \mathrm{~km}\right) Rezultat: \quad 2.72 \cdot 10^{-3} \frac{m}{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Uz pretpostavku da se Mjesec giba oko Zemlje po kružnici izračunajte: a) kutnu brzinu b) obodnu brzinu c) centripetalnu akceleraciju Mjeseca. (ophodno vrijeme Mjeseca oko Zemlje T  = 27...
Tijelo se sudari neelastično sa zidom. U takvome se sudaru uz početnu brzinu v temperatura tijela poveća za 0.5 K. Za koliko bi se povećala temperatura tijela uz početnu brzinu 4v uz pretpostavku da s...
Zrak je smjesa plinova. U tablici su navedene vrijednosti množinskih udjela plinova u suhome zraku. Izračunajte relativnu molekulsku masu suhoga zraka uz pretpostavku da se od ostalih plinova u zrak...
Intenzitet Sunčeva zračenja na udaljenosti od 1.5 ⋅ 10¹¹ m od središta Sunca iznosi 1400 W/m². Za koliko se smanji masa Sunca tijekom 365 dana uz pretpostavku da se energija koju Sunce zrači u potpu...
U 1L vod.ot h2so4 (c= 0.5 mol/L), uvedeno je 0.2mola amonijaka pri cemu je reakcijom amonijaka sa h2so4 nastao amonikev sulfat. Uz pretpostavku da se volumen nije promijenio, koje su mnozinske konc h2...
Tijelo mase 5 kg upada brzinom 100 km/h u tekućinu mase 50 kg, specifičnog toplinskog kapaciteta 4 ⋅ 10³ J/(kg⋅K), temperature 20^(∘)C, prođe kroz tekućinu i prilikom izlaska iz nje ima brzina 0.1 m...
Pozdrav! Možete li mi molim vas dati odgovore i postupak za pitanja koja se nalaze u prilogu? Hvala unaprijed 1.) Neka je osoba do 23 sata popila 4 čaše vina i tada je prestala piti. Nakon otprilike ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana