Horizontalna kružna ploča vrti se oko svoje osi i učini 30 okretaja u minuti. Na udaljenosti 20 cm od osi leži tijelo. Koliki mora biti koeficijent trenja da tijelo ne sklizne s ploče? (ubrzanje sile teže g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{n}=30, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{r}=20 \mathrm{~cm}=0.2 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mu=? Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{4 \cdot \pi^{2} \cdot r}{T^{2}} gdje je T perioda (ophodno vrijeme, vrijeme jednog okreta). Centripetalna sila ima smjer prema središtu kružnice. Perioda ili vrijeme jednog okreta jednaka je T=\frac{t}{n} gdje je n broj okreta,, vrijeme za koje su okreti učinjeni. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{t r} trenje, \mu faktor trenja, F_{N} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Najprije odredimo periodu T kružne ploče koja se vrti oko svoje osi. T=\frac{t}{n}=\frac{60 \mathrm{~s}}{30}=2 \mathrm{~s} .=\frac{90000 \cdot 9.81 \frac{m}{s^{2}} \cdot(0.002 s)^{2}}{4 \cdot \pi^{2}}=0.0895 \mathrm{~m}=8.95 \mathrm{~cm} Vježba 212 Centrifuga se vrti 60000 okretaja u 2 minute. Koliki je polumjer centrifuge ako na njezinom obodu na tijelo djeluje sila koja je 90000 puta veća od težine tijela? (ubrzanje sile teže g=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 8.95 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Horizontalna kružna ploča vrti se oko svoje osi i učini 30 okretaja u minuti. Na udaljenosti 20 cm od osi leži tijelo. Koliki mora biti koeficijent trenja da tijelo ne sklizne s ploče? (ubrzanje sil...
Covjek stoji na rubu horizontalne kružne ploče koja se jednoliko okreće oko svoje osi zbog ustrajnosti. Masa ploče je m₁ = 100 kg, masa čovjeka m₂ = 60 kg, a frekvencija vrtnje 10 okr/min. Kolikom ć...
Kuglica mase m učvršćena na kraj gumene vrpce, koeficijenta elastičnosti k, rotira u horizontalnoj ravnini kutnom brzinom ω. Duljina nerastegnute vrpce je 1₀, a sila napetosti vrpce razmjerna je pro...
Horizontalna sila od 10 N djeluje na kutiju mase 1 kg. Kutija se giba po horizontalnoj podlozi akceleracijom od 3 m/s². Koliki je iznos sile trenja između kutije i podloge?
Na nepomično tijelo mase m koje se nalazi na horizontalnoj podlozi počinje djelovati stalna horizontalna sila od 50 N i na putu od 20 m tijelo postigne brzinu 10 m/s. Ako je faktor trenja između tij...
Cesta na zavoju nagnuta je prema unutarnjoj strani zavoja tako da bi za određenu brzinu horizontalna komponenta reakcije sile ceste na automobil bila jednaka potrebnoj centripetalnoj sili. a) Koliki...
Predmet mase 4 kg miruje na glatkoj kosini nagiba 60^(∘). Horizontalna sila F sprečava ga da klizi. Nađi silu F. (g=9.81 m/s²)

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana