Odredi duljinu šipke obješene na jednom kraju koja ima periodu titranja 1 s. (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{T}=1 \mathrm{~s}, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad 1=? Moment inercije (ustrajnosti, tromosti) tankog štapa duljine 1, ako os rotacije okomita na os štapa prolazi krajem štapa I=\frac{1}{3} \cdot m \cdot l^{2} Fizičko njihalo, bilo koji predmet mase m koji se može njihati oko neke osi udaljene d od težišta (središta mase), ima periodu T=2 \cdot \pi \cdot \sqrt{\frac{I}{m \cdot g \cdot d}} gdje je I moment inercije s obzirom na os oko koje se predmet njiše.

Vježba

Odredi duljinu šipke obješene na jednom kraju koja ima periodu titranja 2 \mathrm{~s}. (ubrzanje slobodnog pada \mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2} ) Rezultat: \quad 149.1 \mathrm{~cm}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Njihalo ima duljinu 50 cm i periodu T₁, a drugo njihalo duljinu 70 cm i periodu T₂. Ne računajući T₁ i T₂ odredi duljinu njihala koje ima periodu T₁ + T₂.
Element nikal kristalizira s prostrno centriranom jediničnom ćelijom. polumjer mu iznosi 654 nm. odredi duljinu brida jedinične ćelije nikla.
Odredi valnu duljinu elektrona koji je prešao razliku potencijala 1 V.
Odredi valnu duljinu elektrona koji je prešao razliku potencijala 10 V.
Odredi valnu duljinu elektrona koji je prešao razliku potencijala 1 V. (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, masa elektrona m = 9.11 ⋅ 10⁻³¹ kg, naboj elektrona e=1.602⋅10⁻¹⁹C)
Učenik analizira spektroskopom neki svjetlosni izvor. U prvom pokušaju uočio je spektralnu liniju valne duljine 580 nm i frekvencije 5.17 ⋅ 10¹⁴ Hz. Prije drugog pokušaja pukla je vodovodna cijev u ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana