Odredite kutnu brzinu za slučaj kazaljke na ručnom satu koja pokazuje broj sekundi u minuti. A. $0.01 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ B. $0.10 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ C. $3.14 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ D. $6.28 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ E. $60 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\varphi=2 \cdot \pi rad puni kut, \quad \mathrm{t}=1 \mathrm{~min}=60 \mathrm{~s}, \quad \omega=? Kutna brzina \omega mjeri se u rad / s i određena je izrazom \omega=\frac{\Delta \varphi}{\Delta t} \Rightarrow \omega=\frac{\varphi_{2}-\varphi_{1}}{\Delta t} . Obično se uzima \varphi_{1}=0, \varphi_{2}=\varphi, \Delta t=t pa je \omega=\frac{\varphi}{t} . \begin{aligned} & \omega=\frac{\varphi}{t}=\frac{2 \cdot \pi \mathrm{rad}}{60 s}=0.10 \frac{\mathrm{rad}}{s} \end{aligned} Odgovor je pod B. Vježba 222 Odredite kutnu brzinu za slučaj kazaljke na satu koja pokazuje broj minuta u satu. A. 0.0017 \frac{\mathrm{rad}}{s} B. 0.12 \frac{\mathrm{rad}}{s} C. 3.14 \frac{\mathrm{rad}}{s} D. 0.013 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}} \section{Rezultat: \quad A.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Odredite kutnu brzinu za slučaj kazaljke na ručnom satu koja pokazuje broj sekundi u minuti. A. $0.01 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ B. $0.10 \frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$ C. $3.14 \frac{\math...
Na kotač u obliku diska polumjera 25 cm, koji može rotirati oko osi O, počinje djelovati stalna tangencijalna sila od 2 N i za 20 s kutna brzina naraste od nule do 3 ⋅ πs⁻¹. Odredite: - moment ...
Kutna brzina ventilatora poveća se sa 250okr/min na 750okr/min za 50 s. Odredite kutno ubrzanje i učinjeni broj okretaja.
Motor postigne kutnu brzinu 2800okr/minza30 s. Odredite kutno ubrzanje, prijeđeni kut i učinjeni broj okretaja.
Odredite ukupnu akceleraciju čestice koja se giba po kružnici polumjera 30 cm u trenutku kad je kutna brzina 3rad/s, a kutna akceleracija 4rad/s².
Mali i veliki kotač povezani su remenom. Mali kotač ima polumjer 30 cm, a veliki 120 cm. a) Ako je kutna brzina malog kotača 12 rad / s, kolika je kutna brzina velikog kotača? b) Kolika ...
Kotač se okreće stalnom kutnôm brzinom $4 \cdot \pi \frac{\mathrm{rad}}{s} .$ U jednom trenutku počinje jednoliko usporavati i napravi 20 okretaja do zaustavljanja. Odredite kutnu akceleraciju i vr...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana