Kojom najvećom brzinom može voziti automobil na zavoju horizontalne ceste polumjera 50 m ako je faktor trenja između kotača i ceste 0.2? (ubrzanje slobodnog pada g = 9.81 m/s² )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{r}=50 \mathrm{~m}, \quad \mu=0.2, \quad \mathrm{~g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}, \quad \mathrm{v}=? Silu kojom Zemlja privlači sva tijela naziyamo težnom silom (silom težom). Pod djelovanjem težne sile sva tijela padaju na Zemlju ili pritišću na njezinu površinu. Akceleracija kojom tijela padaju na Zemlju naziva se akceleracijom slobodnog pada. Prema drugom Newtonovom poučku G=m \cdot g gdje je G težna sila, m masa tijela i g akceleracija slobodnog pada koja je za sva tijela na istome mjestu na Zemlji jednaka. Da bi se tijelo, mase m, gibalo po kružnici, polumjera r, potrebno je da na nj djeluje centripetalna sila: F_{c p}=m \cdot \frac{v^{2}}{r}, gdje je v obodna ili linearna brzina. Trenje je sila koja se javlja kad se neko tijelo giba površinom nekoga drugog tijela ili kad se tek počinje gibati. Trenje ima smjer suprotan smjeru gibanja i može se izračunati pomoću izraza F_{t r}=\mu \cdot F_{N}, gdje je F_{\mathrm{tr}} trenje, \mu faktor trenja, F_{\mathrm{N}} veličina okomite komponente sile kojom tijelo djeluje na podlogu po kojoj se giba. Na vodoravnoj površini sila trenja za tijelo težine G iznosi: F_{t r}=\mu \cdot G \Rightarrow F_{t r}=\mu \cdot m \cdot g . Tu je trenje sila koja prisiljava automobil da se kreće kružnom cestom. F_{t r}=F_{c p} \Rightarrow \mu \cdot G=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow \mu \cdot m \cdot g=m \cdot \frac{v^{2}}{r} \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=\mu \cdot m \cdot g \Rightarrow \begin{aligned} \Rightarrow m \cdot \frac{v^{2}}{r}=\mu \cdot m \cdot g / \cdot \frac{r}{m} & \Rightarrow v^{2}=\mu \cdot g \cdot r \Rightarrow v^{2}=\mu \cdot g \cdot r / \sqrt{\Rightarrow} \Rightarrow v=\sqrt{\mu \cdot g \cdot r}=\\ &=\sqrt{0.2 \cdot 9.81 \frac{m}{s} \cdot 50 m}=9.90 \frac{m}{s} . \end{aligned} Vježba 226 Kojom najvećom brzinom može voziti automobil na zavoju horizontalne ceste polumjera 0.05 \mathrm{~km} ako je faktor trenja između kotača i ceste 0.2 ?\left(\right. ubrzanje slobodnog pada \left.\mathrm{g}=9.81 \mathrm{~m} / \mathrm{s}^{2}\right) Rezultat: \quad 9.90 \mathrm{~m} / \mathrm{s}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pozorno promotrite priloženu geografsku kartu. Koje je ime savezne države s najvećom površinom na kojoj prevladava sinijska klima?
Celična žica određene debljine izdrži napetost do 2000 N. Kojim najvećim ubrzanjem možemo tom žicom dizati uteg mase 150 kg ? (g=10 m/s²)
Pozorno promotrite priloženi dijagram i geografsku kartu. Kojim je brojem označena država s najvećim rastom BDP-a po stanovniku?
U kojoj će reakciji povećanje tlaka reakcijskog sustava rezultirati najvećim iskorištenjem?
Pod kojim je kutom prema horizontali potrebno izbaciti tijelo da bi njegov domet bio jednak najvećoj visini koju dosegne?
Odrediti valnu duljinu koja odgovara najvećoj energiji zračenja užarene niti električne žarulje u kojoj je temperatura 3000 K. (U dobroj aproksimaciji može se smatrati da je ovo zračenje jednako zra...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana