Zavojnica induktiviteta 5mH i omskog otpora 20Ω spojena je na izmjenični sinusni napon efektivne vrijednosti 28 V, frekvencije 400 Hz. Kolikom se snagom zagrijava zavojnica?


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{L}=5 \mathrm{mH}=0.005 \mathrm{H}, \quad \mathrm{R}=20 \Omega, \quad \mathrm{U}=28 \mathrm{~V}, \quad v=400 \mathrm{~Hz}, \quad \mathrm{P}=? Kružna frekvencija \omega definira se \omega=2 \cdot \pi \cdot v gdje je v frekvencija. Ukupni otpor u krugu izmjenične struje zovemo impedancija. Z=\sqrt{R^{2}+\left(R_{L}-R_{C}\right)^{2}} \mathrm{R} je radni ili omski otpor, R_{L}=L \cdot \omega \Rightarrow R_{L}=L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v je induktivni otpor, R_{C}=\frac{1}{C \cdot \omega} \Rightarrow R_{C}=\frac{1}{C \cdot 2 \cdot \pi \cdot v} je kapacitivni otpor. Ohmov zakon za izmjeničnu struju glasi: I=\frac{U}{Z} Radna snaga izmjenične struje računa se: P=U \cdot I \cdot \cos \varphi, gdje je faktor snage \cos \varphi jednak \cos \varphi=\frac{R}{Z} (\mathrm{P}=\mathrm{U} \cdot \mathrm{I} je prividna snaga. ) Računamo snagu kojom se zagrijava zavojnica. Budući da nema kapacitivnog otpora \left(R_{C}=0\right), impedancija iznosi: \begin{gathered} Z=\sqrt{R^{2}+R_{L}^{2}} \Rightarrow Z=\sqrt{R^{2}+(L \cdot \omega)^{2}} \Rightarrow Z=\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}} \cdot \\ \left.I=\frac{U}{Z}, \cos \varphi=\frac{R}{Z}\right\} \Rightarrow P=U \cdot \frac{U}{Z} \cdot \frac{R}{Z} \Rightarrow P=\frac{U^{2}}{Z^{2}} \cdot R \Rightarrow P=\frac{U^{2}}{\left(\sqrt{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}}\right)^{2}} \cdot R \Rightarrow \\ \begin{array}{c} P=U \cdot I \cdot \cos \varphi \\ \Rightarrow P=\frac{U^{2}}{R^{2}+(L \cdot 2 \cdot \pi \cdot v)^{2}} \end{array} \\ \Rightarrow R=\frac{(20 \Omega)^{2}+\left(0.005 H \cdot 2 \cdot \pi \cdot 400 \frac{1}{s}\right)^{2}}{(28 V)^{2}} \\ \Rightarrow P(20 \Omega=28.1 W . \end{gathered} Vježba 099 Zavojnica induktiviteta 5 \mathrm{mH} i omskog otpora 20 \Omega spojena je na izmjenični sinusni napon efektivne vrijednosti 30 \mathrm{~V}, frekvencije 400 \mathrm{~Hz}. Kolikom se snagom zagrijava zavojnica? Rezultat: \quad 32.3 \mathrm{~W}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kod koje frekvencije su induktivni i kapacitivni otpori jednaki, ako je induktivitet zavojnice 5mH, a kapacitet kondenzatora 0.1μF ?
Zavojnica induktiviteta 40mH i omskog otpora 20Ω spojena je na gradsku mrežu 220 V. Kolika se snaga troši u zavojnici? (v=50 Hz)
Zavojnica induktiviteta L i kondenzator kapaciteta 10μF čine titrajni krug. Koliki induktivitet treba imati zavojnica da bi struja frekvencije 50 Hz u tom titrajnom krugu bila maksimalna?
Titrajni krug čine kondenzator kapaciteta 50pF i zavojnica induktiviteta 0.12mH. Odredite valnu duljinu na koju je ugođen. (c=3⋅10⁸ m/s) A. 168.4 m B. 178.4 m C. 188.4m D. 198.4m E. 208.4m
Odredite kapacitet kondenzatora koji ima jednak otpor kao i zavojnica induktiviteta 1.5 H i omskog otpora 10Ω, za izmjeničnu struju frekvencije 50 Hz.
Odredi kapacitet kondenzatora koji ima jednak otpor kao i zavojnica induktiviteta 1.5H i omskog otpora 10Ω za izmjeničnu struju frekvencije 50 Hz.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana