Između ploča nabijenog ravnog kondenzatora električno je polje: A) jednako nuli B) maksimalno uz pozitivnu ploču C) maksimalno uz negativnu ploču D) maksimalno na sredini među pločama E) konstantno.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Pločasti kondenzator sastoji se od dvije metalne ploče postavljene paralelno, međusobno udaljene za neki razmak i električki izolirane. Spojimo li ploče na izvor napona (bateriju) na pločama će se pojaviti naboj suprotnog predznaka, koji neće nestati kada prekinemo spoj s izvorom. Električno polje lokalizirano je u prostoru između ploča kondenzatora i homogeno je, što je posljedica jednolike raspodjele površinske gustoće naboja na površinama ploča. Odstupanja nastaju na rubovima ploča i manja su ako je razmak među pločama manji. Dakle, između paralelnih ploča kondenzatora postoji homogeno električno polje. Odgovor je pod E. Vježba 100 Na rubovima ploča nabijenog ravnog kondenzatora električno je polje: A) jednako nuli B) maksimalno uz pozitivnu ploču C) maksimalno uz negativnu ploču D) homogeno E) nehomogeno. Rezultat

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Između ploča nabijenog ravnog kondenzatora električno je polje: A) jednako nuli B) maksimalno uz pozitivnu ploču C) maksimalno uz negativnu ploču D) maksimalno na sredini među pločama E) konstantno....
Ako smanjimo udaljenost između ploča nabijenog kondenzatora isključenog iz strujnog kruga:
Ravni kondenzator, između čijih se ploča nalazi zrak, spojen je na bateriju tako da na sebe primi naboj Q. Tako nabijen kondenzator odspoji se od baterije te u prostor između ploča umetne dielektrik ...
Između ploča ravnog kondenzatora nalazi se zrak, što će se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako razmak između njegovih ploča povećamo dva puta?
Razmak izmedu ploča pločastog kondenzatora u vakuumu iznosi 0,75 mm. Kada se kondenzator stavi u ulje i razmak izmedu ploča poveća na 1,8 mm, kapacitet kondenzatora ostane isti. Kolika je relativna pe...
Razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₁ je 300 V, a razlika potencijala između ploča kondenzatora kapaciteta C₂ je 100 V. Koliki je omjer njihovih kapaciteta C₁/C₂, ako je nakon ...
Napon izmedu dviju usporednih ploča kondenzatora razmaknutih 10 cm, iznosi 2 V. Kolika je akceleracija a - čestice (jezgra 4/2He) koja proleti kroz vakuum izmedu ploča? Masa protona iznosi: 1,67*10^-2...