Struja koja teče kroz ravnu žicu proizvodi magnetsko polje. A) da B) ne C) samo ukoliko se žica giblje D) samo u nekim slučajevima E) samo u unutrašnjosti žice.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Magnetsko polje je prostor oko magneta u kojem djeluje magnetska sila. Svaki naboj koji se giba stvara u prostoru magnetsko polje. Osnovno je svojstvo magnetskog polja njegova sposobnost djelovanja nekom silom na vodič kojim teče struja. Magnetske silnice ravnog vodiča kroz koji teče struja su koncentrične kružnice koje leže na ravninama okomitim na vodič, a središte im se nalazi na osi vodiča. Odgovor je pod A. Vježba 101 Svaki naboj koji miruje stvara u prostoru magnetsko polje. A) \mathrm{da} B) ne C) ovisi o predznaku naboja D) samo u nekim slučajevima E) ovisi o količini naboja. \section{Rezultat: \quad B.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Zavojnica duljine 60 cm ima tri sloja zavoja, u svakom sloju po 120 zavoja. Koliku jakost ima struja koja teče zavojnicom ako je u unutrašnjosti zavojnice magnetsko polje jakosti 4.8 ⋅ 10³ A/m?
Željezni prsten poprečnog presjeka 5 cm² ima srednji promjer 16 cm. Oko prstena je namotano 400 zavoja. Relativna permeabilnost željeza je 500 . Kad žicom teče struja, u prstenu nastaje magnetski to...
Feromagnetičnim prstenom teče struja I₂ = 2.4 A koja se smanji na I₁ = 0.2 Au vremenu Δt = 0.4 s. Pritom se inducira napon 2.85 V. Odredi induktivnost.
Kolika je energija magnetskog polja u valjkastoj zavojnici duljine 20 cm i promjera 3 cm, koja ima 200 zavoja, kada njome teče struja jakosti 0.2 A? Zavojnica je bez jezgre. (μ₀=4⋅π⋅10⁻⁷ Tm/A)
Dva dugačka usporedna ravna vodiča međusobno su udaljená 50 cm. U prvom vodiču teče struja 20 A, a u drugom 24 A. Kolika je magnetska indukcija u točki C koja je 40 cm udaljena od prvog vodiča, a 30...
Kolika je jakost struje koja teče otpornikom R₄ u strujnom krugu prikazanom na slici, ako su otpori R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = 1Ω, a priključeni su na napon 6 V? []