Električni naboj smješten je u nekoj točki između polova magneta. Djelovanje polja na naboj očituje se kao sila A) okomita na smjer măgnetskog polja B) usmjerena paralelno poljem C) usmjerenáprema sjevernom polu magneta D) smjer sile ovisan je o predznaku naboja E) nema djelovanja na naboj.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Magnetsko polje je prostor oko magneta u kojem djeluje magnetska sila. Svaki naboj koji se giba stvara u prostoru magnetsko polje. Budući da naboj miruje, nema magnetskog polja pa na naboj ne djeluje sila. Odgovor je pod E. Vježba 102 Elektron je smješten u nekoj točki između polova magneta. Djelovanje polja na naboj očituje se kao sila A) okomita na smjer magnetskog polja B) usmjerena paralelno poljem C) usmjerena prema sjevernom polu magneta D) smjer sile ovisan je o predznaku elektrona E) nema djelovanja na elektron. \section{Rezultat: \quad E.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Električni naboj smješten je u nekoj točki između polova magneta. Djelovanje polja na naboj očituje se kao sila A) okomita na smjer măgnetskog polja B) usmjerena paralelno poljem C) usmjerenáprema ...
U ravnini smještena su s lijeva na desno dva tockasta naboja Q1 i Q2 medusobne udaljenosti r. Desno od naboja Q2 udaljena od njega r, a na spojnici naboja Q1 - Q2, nalazi se tocka T. Ako je u tocki T ...
U tri vrha kvadrata stranice 40cm smješteni su jednaki pozitivni naboji od 5nC. Odredite jakost električnog polja u središtu kvadrata
Električni naboj se giba u magnetnom polju indukcije 800mT brzinom 5 ⋅ 10⁶ m/s, okomito na smjer magnetnog polja. Sila koja djeluje na naboj iznosi 20nN. Koliki je naboj tijela?
Trebala bi pomoć oko sljedeceg zadatka; Aluminij se dobiva elektrolizom glinice. Koliki električni naboj treba proći elektroliznim članokom tijekom jednog sata, da bi smo dobili 1 kg aluminija. Hvala ...
Koliko iznosi sila kojom električno polje jakosti 2kN/C djeluje na naboj od 2 mC
Elektron se giba električnim poljem između dviju točaka čiji su potencijali 50 V i 200 V. Početna mu je brzina 4.2 ⋅ 10⁶ m/s. Kolika mu je konačna brzina? (naboj elektrona e  = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹ C, masa e...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana