Pri prolazu kroz vremenski nepromjenljivo magnetsko polje elektronu se može promijeniti brzina: A) samo po iznosu B) samo po smjeru C) i po iznosu i po smjeru D) ne može se promijeniti E) nije određemo.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Lorentzova sila Kao što se u prostoru oko naboja koji miruje javlja električno polje, tako se u prostoru oko naboja koji se giba javlja magnetsko polje. Homogeno magnetsko polje gustoće toka B djeluje na naboj Q koji se giba u polju brzinom v, silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha, gdje je \alpha kut između smjera magnetskog polja i smjera gibanja čestice. Djelovanje Lorentzove sile prisiljava česticu da se giba po kružnici brzinom v. Dakle, Lorentzova sila djeluje kao centripetalna sila. Pri gibanju tijela po kružnici brzina v stalno se mijenja. Ona ostaje jednaka po veličini, ali joj se neprestano mijenja smjer. Odgovor je pod B. Vježba 103 Pri prolazu kroz vremenski nepromjenljivo magnetsko polje protonu se može promijeniti brzina: A) samo po iznosu B) samo po smjeru C) i po iznosu i po smjeru D) ne može se promijeniti E) nije određeno. Rezultat: \quad B.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Pri prolazu kroz vremenski nepromjenljivo magnetsko polje elektronu se može promijeniti brzina: A) samo po iznosu B) samo po smjeru C) i po iznosu i po smjeru D) ne može se promijeniti E) nije određ...
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N? (ubrzanje slobodnog p...
Na niti duljine 1 m obješeno je tijelo mase 3 kg. Na koju je visinu potrebno podići tijelo iz položaja ravnoteže da bi pri prolazu kroz taj položaj napetost niti iznosila 50 N?( g=9.81 m/s²)
U tikvicu sam stavio CaC2 i dodao H2O.Kako se razvio etin začepio sam ga čepom kroz koji prolazi staklena cjevčica sužena pri vrhu.Zapalio sam šibicu na otvoru staklene cjevčice, ali etin se nije zapa...
Lokomotiva prolazi kroz stanicu brzinom 16 m/s. Pri napuštanju stanice, lokomotiva ubrzava konstantnom akceleracijom 0,33 m/s2 sve dok ne dostigne brzinu kretanja od 35 m/s. Odrediti put koji će loko...
Metan prolazi kroz aparaturu preko zagrijanoga bakrova(II) oksida pri čemu nastaje ugljikov(IV) oksid, voda i elementarni bakar. Višak metana izgara na kraju aparature. Opisani pokus prikazan je na ...
Metan prolazi kroz aparaturu preko zagrijanoga bakrova(II) oksida pri čemu nastaje ugljikov(IV) oksid, voda i elementarni bakar. Višak metana izgara na kraju aparature. Opisani pokus prikazan je na ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana