U elektromagnetskom valu smjerovi vektora električnog i magnetskog polja jesu: A) paralelni B) antiparalelni C) okomiti D) paralelni smjeru širenja vala E) nezavisni.


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

Elektromagnetske valove stvaraju električni naboji koji se gibaju akcelerirano. Za razliku od ostalih valova koji se šire nekim sredstvom, elektromagnetski se valovi mogu širiti vakuumom. Smjerovi električnoga i magnetnog polja u elektromagnetskom valu okomiti su jedan na drugi i oba su okomita na smjer širenja vala, što ih čini transverzalnim valovima. Brzina elektromagnetskih valova ovisi samo o električnim i magnetnim svojstvima sredstva kojim se šire. Odgovor je pod C.

Vježba

U elektromagnetskom valu smjerovi vektora električnog i magnetskog polja jesu: A) paralelni sa smjerom širenja vala B) antiparalelni sa smjerom širenja vala C) okomiti na smjer širenja vala D) nije određeno E) nezavisni. \section{Rezultat: \quad C.}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Kolika je valna duljina elektromagnetskog zračenja energije fotona 6.626eV? (brzina svjetlosti u vakuumu c = 3 ⋅ 10⁸ m/s, Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s ) A. 300 nm B. 187.4 nm C. 6234 ...
Kolika je masa fotona elektromagnetskog zračenja frekvencije v = 0.5PHz ? (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴ J ⋅ s, brzina svjetlosti u praznini c=3⋅10⁸ m/s) A. 4.5 ⋅ 10⁻³⁶ kg B. 3.1 ⋅ 10⁻³⁶ kg ...
Kolika je količina gibanja fotona elektromagnetskog zračenja frekvencije 0.5 PHz? (Planckova konstanta h = 6.626 ⋅ 10⁻³⁴Js, brzina svjetlosti u vakuumu c=3⋅10⁸ m/s)
Natrijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem frekvencije 7.5 ⋅ 10¹⁴ Hz. Najveća valna duljina koja izaziva fotoelektrični učinak kod natrija jest 530 nm. Kolika je de Broglieva valna dulji...
Cezijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem valne duljine 450 nm. Kolika je razlika potencijala potrebna za zaustavljanje emisije elektrona iz pločice? Izlazni rad za cezij iznosi 2eV. (Pl...
Cezijevu pločicu obasjamo elektromagnetskim zračenjem valne duljine 450 nm. Kolika je razlika potencijala potrebna za zaustavljanje emisije elektrona iz pločice? Izlazni rad za cezij iznosi 2eV. (Pl...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana