Proton se giba u homogenome magnetskom polju iznosa 55μT okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 10⁵ m/s. Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (Naboj protona Q = 1.602 ⋅ 10⁻¹⁹C )


Točan odgovor


Halpa

prije 7 mjeseci

\mathrm{B}=55 \mu \mathrm{T}=5.5 \cdot 10^{-5} \mathrm{~T}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad y=10^{5} \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad Q=1.602 \cdot 10^{-19} \mathrm{C}, \quad \mathrm{F}=? \section{Lorentzova sila} Ako se u magnetskom polju giba čestica naboja Q brzinom v, onda polje djeluje na nju silom F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha gdje je \alpha kut između smjera magnetskog polja i smjera gibanja čestice. Sila koja djeluje na proton iznosi: \begin{gathered} F=B \cdot Q \cdot v \cdot \sin \alpha=5.5 \cdot 10^{-5} T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 10^{5} \frac{m}{s} \cdot \sin 90^{0}=\left[\sin 90^{0}=1\right]= \\ =5.5 \cdot 10^{-5} T \cdot 1.602 \cdot 10^{-19} C \cdot 10^{5} \frac{m}{s} \cdot 1=8.811 \cdot 10^{-19} N \end{gathered}

Vježba

Proton se giba u homogenome magnetskom polju iznosa 27.5 \mu \mathrm{T} okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 2 \cdot 10^{5} \mathrm{~m} / \mathrm{s} . Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (Naboj protona Q=1.602 \cdot 10^{-19} C ) Rezultat: \quad 8.811 \cdot 10^{-19} \mathrm{~N}

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Proton se giba u homogenome magnetskom polju iznosa 55μT okomito na silnice magnetskoga polja. Brzina gibanja protona iznosi 10⁵ m/s. Koliki je iznos sile koja djeluje na proton? (Naboj protona Q = ...
U homogeno magnetno polje magnetne indukcije B = 0.1 T uleti α− čestica koja ima B = 0.1 T,  E_(k) = 500eV = [500⋅1.6⋅10⁻¹⁹ J] = 8 ⋅ 10⁻¹⁷ J,  α = 90^(∘),  Q = 2 ⋅ e− $$ \begin{aligned} & \te...
Proton i elektron gibaju se u homogenome magnetskome polju, okomito na magnetske silnice, jednakim brzinama. Svaka se čestica giba po svojoj kružnoj putanji. Koja se čestica giba po kružnici manjeg ...
Kolika je kinetička energija protona koji se giba po kružnici polumjera 50 cm u homogenom magnetskom polju B = 1 T? Smjer brzine okomit je na silnice magnetskog polja. (e=1.6⋅10⁻¹⁹C, m = 1.67 ⋅ 10⁻²...
Proton, mase 1.67 ⋅ 10⁻²⁷ kg i naboja 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹C, koji se ubrzao u električnom polju razlike potencijala 600 V uleti u homogeno magnetno polje indukcije 0.3 T i giba se po kružnici. Polumjer kružn...
U akceleratoru čestica proton naboja e  = 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹ C ima količinu gibanja 4.8 ⋅ 10⁻¹⁶kgm/s i giba se po kružnici polumjera 1 km. Kolika je indukcija magnetskog polja koje proizvodi ovakvo gibanje...
U akceleratoru čestica proton naboja e =  + 1.6 ⋅ 10⁻¹⁹ C ima količinu gibanja 4.8 ⋅ 10⁻¹⁶kgm/s i giba se po kružnici polumjera 1 km. Kolika je indukcija magnetskog polja koje proizvodi ovakvo giban...