Bakreni vodič dugačak 5dm giba se brzinom 50 cm/s u magnetskom polju tako da siječe njegove silnice pod pravim kutom. Koliki je inducirani napon, ako je magnetska indukcija 5 ⋅ 10⁻² T?


Točan odgovor


Halpa

prije 8 mjeseci

1=5 \mathrm{dm}=0.5 \mathrm{~m}, \quad \mathrm{~V}=50 \mathrm{~cm} / \mathrm{s}=0.5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}, \quad \alpha=90^{\circ}, \quad \mathrm{B}=5 \cdot 10^{-2} \mathrm{~T}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{i}}=? Ako se u magnetskom polju magnetske indukcije B giba vodič duljine 1 brzinom v, kojega smjer čini kut \varphi \mathrm{s} vektorom magnetske indukcije, onda se iznos induciranog napona može odrediti izrazom U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi \cdot Inducirani napon \mathrm{U}_{\mathrm{i}} iznosi: \begin{gathered} U_{i}=B \cdot l \cdot v \cdot \sin \varphi=5 \cdot 10^{-2} T \cdot 0.5 m \cdot 0.5 \frac{m}{s} \cdot \sin 90^{0}=\left[\sin 90^{0}=1\right]=5 \cdot 10^{-2} T \cdot 0.5 m \cdot 0.5 \frac{m}{s} \cdot 1= \\ =5 \cdot 10^{-2} T \cdot 0.5 m \cdot 0.5 \frac{m}{s}=0.0125 \mathrm{~V}=1.25 \cdot 10^{-2} \mathrm{~V} . \end{gathered}

Vježba

Bakreni vodič dugačak 10 \mathrm{dm} giba se brzinom 25 \mathrm{~cm} / \mathrm{s} u magnetskom polju tako da siječe njegove silnice pod pravim kutom. Koliki je inducirani napon, ako je magnetska indukcija 5 \cdot 10^{-2} T? Rezultat: \quad 1.25 \cdot 10^{-2} V.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič promjera 2 mm namotan je na valjak čiji je promjer 2 cm. Navoji su namotani točno jedan do drugog u visini od 24 cm duž cijele visine valjka. Koliki je otpor ove žice? (ρ=0.017μΩ⋅m)
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetno polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (gustoća bakra ρ = 8900 kg/m³, ubrzanje ...
Bakreni vodič površine presjeka 2.5 mm² okomito je ovješen na magnetsko polje indukcije 1.4 T. Kolika bi morala biti jakost struje da bi vodič lebdio u polju? (akceleracija slobodnog pada g = 9.81 m...
Bakreni vodič duljine 10m površine presjeka 3 priključen je na napon od 6 V. Kolika će struja teći vodičem?
Dva vodiča od bakrene žice jednake su duljine, a različitih poprečnih presjeka. Ako sa r₁ označimo polumjer jednog vodiča i sa R₁ njegov otpor, a sa r₂ i R₂ te parametre za drugi vodič, onda $$ ...

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana