U zavojnici induktivnosti 0.4 H pojavi se napon samoindukcije 20 V. Odredi srednju brzinu promjene struje u zavojnici.


Točan odgovor


Halpa

prije 10 mjeseci

\mathrm{L}=0.4 \mathrm{H}, \quad \mathrm{U}_{\mathrm{i}}=20 \mathrm{~V}, \quad \frac{\Delta I}{\Delta t}=? Samoindukcijom nazivamo pojavu induciranog napona u vodiču pri promjeni jakosti struje koja njime teče. Inducirani napon samoindukcije razmjeran je s brzinom promjene jakosti struje: U_{i}=-L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow U_{i}=-L \cdot \frac{I_{2}-I_{1}}{\Delta t} gdje je L induktivnost zavojnice koja ovisi o njezinom obliku, veličini te svojstvu sredstva koje je ispunjava. Znak minus u tom izrazu možemo izostaviti jer nas zanima samo veličina napona, a ne njegov smjer. Srednja brzina promjene struje iznosi: U_{i}=L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} \Rightarrow U_{i}=L \cdot \frac{\Delta I}{\Delta t} / \cdot \frac{1}{L} \Rightarrow \frac{\Delta I}{\Delta t}=\frac{U_{i}}{L}=\frac{20 \mathrm{~V}}{0.4 \mathrm{H}}=50 \frac{A}{\mathrm{~s}}=50 \mathrm{~A} \cdot \mathrm{s}^{-1} Vježba 113 U zavojnici induktivnosti 0.8 H pojavi se napon samoindukcije 40 \mathrm{~V}. Odredi srednju brzinu promjene struje u zavojnici. Rezultat: \quad 50 \mathrm{~A} \cdot \mathrm{s}^{-1}.

Odgovorite

Kako biste odgovorili morate biti logirani

Slična pitanja

U zavojnici induktivnosti 0.6 H promjenom jakosti struje inducira se napon 2.8 V. Kolika je srednja brzina promjene jakosti struje?
Kroz zavojnicu induktivnosti L = 0.1 H protječe električna struja čija se jakost mijenja brzinom 2.1 A/s. Koliki je inducirani napon samoindukcije u zavojnici?
Na zavojnicu induktivnosti 0.25 H priključen je izmjenični napon frekvencije 60 Hz. Koliki bi trebao biti kapacitet serijski priključenog kondenzatora da razlika u fazi između struje i napona bude n...
Zavojnica ima omski otpor 30Ω i induktivnost 0.2 H. Koliki mora biti napon na krajevima zavojnice da njome teče: a) istosmjerna struja jakosti 4 A, b) izmjenična struja efektivne vrijednosti ...
Struja, stalne jakosti I = 4 A, protječe kroz zavojnicu. Pri isključenju strujnog izvora jakost struje padne na nulu za vrijeme t = 0.03 ms. Ako je induktivnost zavojnice L = 50mH, kolika je srednja...
Povećanjem jakosti struje u vremenskom intervalu Δt = 20 ms, u zavojnici induktivnosti 0.005H inducira se napon 0.8 V. Izračunajte konačnu jakost struje u zavojnici ako je početna jakost 3 A.

© 2022 eduo Instrukcije. Sva prava pridržana